Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050

Op 24 september 2015 publiceert de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’
Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Rli een proces gestart, dat na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. De meest kansrijke routes worden in beeld gebracht, die moeten leiden naar een energievoorziening die resulteert in 80 tot 95% minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar is. De transitie moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak en bijdragen aan de Nederlandse economie. De Rli heeft een raadscommissie voor dit advies samengesteld. Op basis van de geselecteerde routes formuleert de Rli beleidsopgaven in nationaal, Europees en mondiaal verband. Het advies dient als bouwsteen voor het Energierapport 2015 dat het kabinet eind van dit jaar uitbrengt.

Op donderdag 24 september 2015 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ tijdens een bijeenkomst in Den Haag. De raad adviseert over de route naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
De raad nodigt de media van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Locatie: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag,
Tijd: 24 september van 11.00 tot 12.30 uur ….

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.