Rijksoverheid wil zelf veel meer Nederlandse groene stroom inkopen

Rijksoverheid wil zelf veel meer Nederlandse groene stroom inkopen

19 augustus 2016Het Rijk wil veel meer groene stroom van nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten inkopen en is een marktconsultatie begonnen om te verkennen hoeveel het Rijk in Nederland kan inkopen.

Uit een bericht van RVO
‘(…) De Rijksoverheid wil de komende jaren 70 procent van haar groene stroom inkopen inclusief certificaten (garanties van oorsprong). De stroom moet komen uit wind- of zonne-energie uit een aantal Europese landen. De overige 30 procent wil het Rijk kopen via losse certificaten van nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten. Het Rijk verbruikt ongeveer 1000 gigawattuur elektriciteit per jaar. Sinds dit jaar maakt het Rijk al geen gebruik meer van certificaten van Scandinavische waterkrachtcentrales. Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie om de aanbesteding van de inkoop van groene stroom voor te bereiden. Die aanbesteding gaat over de inkoop van stroom van 2018 tot en met 2021. Uit de consultatie moet blijken of de markt de gevraagde hoeveelheid groene stroom kan leveren en wat de meerprijs is van het gevraagde type certificaten. De marktconsultatie vindt plaats in september, de aanbesteding start naar verwachting in november. Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De komende vier jaar is dat nog niet haalbaar. De jaren 2018-2021 zijn daarom een overgangsperiode. Door 30 procent van de groene stroom te kopen met Nederlandse certificaten, levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland. (…)’

 

Bronnen
RVO, 18 augustus 2016: Marktconsultatie over inkoop groene stroom voor Rijksoverheid
Foto: windmolens Eemshaven. Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.