Rotmans: ‘Houding kabinet tamelijk dramatisch’

22 februari 2016 – ‘Parijs’ heeft niets veranderd aan de besluiteloosheid van dit kabinet. ‘Er gebeurt bijna niets. Die houding is tamelijk dramatisch’, aldus Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde in P+.

Uit het interview van P+ met Jan Rotmans
‘(…) Parijs veranderde niets aan de besluitloosheid van de Nederlandse regering, stelt Rotmans, die vindt dat er radicale keuzes nodig zijn. “Die zie ik niet in Nederland. Ook in het laatste energierapport van het kabinet werden alle keuzes open gehouden, totdat alle kennis beschikbaar zou zijn. Die kennis is er al lang. Maar nog steeds: er gebeurt vrijwel niets. De ministers zeggen in feite: in deze kabinetsperiode niet meer, wij zijn klaar, wij willen nu de rit uitzitten, zonder al te veel schade, geen gedoe meer. Dat zou voor het eerst in vijftien jaar zijn, dat een Nederlandse regering dat de vier jaar vol maakt. Maar dat is voor de verduurzaming van Nederland en de wereld niet relevant, dus waarom zou je je tijd verdoen?”

Rotmans: “Die houding is tamelijk dramatisch, symbolisch voor de stroperige Nederlandse politieke besluitvorming. Alleen de Tweede Kamer kan daar nog iets doen. Daar zie je de laatste tijd wel radicale keuzes, zoals: stoppen met bijmengen van biomassa (zoals houtsnippers) in kolencentrales. Dan stop je ook met een subsidiestroom van 3 miljard euro. Minister Kamp moet die motie van PvdA, SGP, ChristenUnie, SP en GroenLinks wel uitvoeren, anders forceert hij een breuk, Hij tilt een beslissing daarover over de zomer heen naar het einde van het jaar, maar dan is hij in feite al uit geregeerd. Dat de Tweede Kamer dit durft te zeggen is een gevolg van de Klimaatovereenkomst in Parijs. De volksvertegenwoordiging zegt nu: die subsidie is in het licht van die afspraken weggegooid geld. Die kolencentrales moeten dicht.”

Rotmans is ervan overtuigd dat ‘Parijs’ een tweedeling in de economie op gang heeft gebracht. “Het Klimaatakkoord is een ‘game-changer’, een katalysator of versneller. Sinds Parijs is er de oude, fossiele economie en de nieuwe, schone economie.” (…)
[Wat zou Rutte moeten doen?] “Insteken op het grootste doorbraakproject na Parijs, het voorstel van Natuur & Milieu en Eneco om nog een groot windmolenpark op zee erbij te bouwen. Dat vind ik radicaal. Ik zou ook radicaal 1 miljoen woningen energieneutraal gaan maken. Ik zou biomassa bovenaan de agenda zetten als grondstof, in plaats van kolen. In deze fase van de energietransitie moeten we opschalen via grote doorbraakprojecten. Hoe meer we investeren in de energietransitie hoe groter de opbrengsten die dat genereert.” (…)’

 

Bronnen
P+, 19 februari 2016: Kabinet kan na Klimaatakkoord niet rustig rit uitzitten
Foto Rotmans website Rotmans

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.