Taskforce Bouw – ‘Over ruim dertig jaar álle woningen in Nederland energieneutraal’

Taskforce Bouw - ‘Over ruim dertig jaar álle woningen in Nederland energieneutraal’

29 november 2016 – Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan samen  werken aan een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050. Dat hebben de ministers Kamp, Schultz van Haegen en Blok vandaag bekendgemaakt. Een speciale ‘Taskforce Bouw’ (foto) zal in het voorjaar in de ‘Bouwagenda’ laten zien hoe dat bereikt moet worden.

Uit het persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes gaan partijen nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden.

Het kabinet benadrukt hoe groot het economisch belang van de bouw voor Nederland is: “Na een aantal jaren van diepe crisis, is de productie en omzet in de sector weer aangetrokken. Het is nu zaak om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Met de Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan zaken die voor alle Nederlanders van belang zijn: het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw”, aldus minister Kamp.

Een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050
De Taskforce Bouw stelt onder leiding van Bernard Wientjes de Bouwagenda op. De agenda voor 2017-2021 wordt komend voorjaar gepresenteerd. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met vijftig procent en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van één miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

Bouwsector is sterkst groeiende Nederlandse bedrijfstak
Volgens de laatste cijfers van het CBS was de bouw in het derde kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde lag 9,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Met een jaarlijkse productie van zestig miljard euro is de bouw een van de grootste sectoren van de Nederlandse economie. In de sector zijn ruim een half miljoen mensen werkzaam. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 29 november 2016: Kabinet: met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector Kamerbrief over de Bouwagenda, 29 november 20126: Minister Kamp (EZ) informeert Tweede Kamer over de ambities in de bouwsector. (pdf, 9 pag.)
Foto: Rijksoverheid

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.