‘Sabotage dreigt rond windpark Veenkoloniën’

16 januari 2016 – De spanningen rond de plannen voor een groot windmolenpark in de Veenkoloniën lopen zo hoog op, dat gevreesd wordt voor sabotage. In ieder geval verscheurt het de betrokken dorpsgemeenschappen. Ondernemers vragen nu een time out.

In het windpark De Drentse Monden en Oostermoer (Veenkoloniën) zijn 50 windmolens gepland van elk 200 meter hoog, samen goed voor 150 tot 185 MW. De vasthoudendheid van het verzet tegen het park en de vasthoudendheid van de plannenmakers en voorstanders heeft tot totaal verstoorde verhoudingen geleid.

‘Dwingelandij van het Rijk’
Tegenover het dagblad Trouw zegt Albert Koers ‘sabotage door omwonenden’ te vrezen. Koers is voorzitter van de 800 leden tellende Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Hij pleitte eerder deze week in Den Haag al voor ‘bestuurlijk fatsoen’.

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Koers vindt dat ‘door de dwingelandij van het Rijk de rechtstaat in Nederland wordt aangetast’. Omwonenden zijn door het Rijk monddood gemaakt. (…) Koers maakt zich zorgen over de windplannen in de Veenkoloniën, waar veel weerstand is onder de bevolking. (…) “Daar gaan ongelukken gebeuren, ik ben bang dat mensen gaan saboteren als die windmolens er komen. Het is een gebied waar vroeger het communisme sterk was. De oude tegenstellingen tussen boeren en burgers zijn er allang niet meer, maar de bedrading ligt er nog, onderhuids. Door de windplannen komt er weer stroom op die draden te staan.”Volgens Koers worden met de windplannen mensen tegen elkaar uitgespeeld. (…)’

Ondernemers vragen ’time-out’

Ondernemers uit het betrokken gebied vragen in het Dagblad van het Noorden met klem om een time-out en stellen een bemiddeling voor onder leiding van Herman Wijffels. Zij herhalen bovendien hun pleidooi voor een alternatief.
Uit hun ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden
‘(…) De ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën worden steeds onverkwikkelijker. Verharding ondermijnt de sociale cohesie. De ondermijning van de sociale cohesie is een zorgelijke ontwikkeling. Deze speelt zich af op tweeërlei gebied: tussen windboeren en bevolking en tussen politiek/overheid en bevolking. Als ondernemers in het gebied willen wij via onderstaande open brief een voorstel doen om tot een normalisering van de verhoudingen te komen.

Chantage
‘Windboeren’ hebben recent leden van onze vereniging met chantagepraktijken onder druk gezet. Zij hebben gedreigd ondernemers die zich tegen het windpark verzetten te boycotten. Het is onaanvaardbaar dat zij die zich schuldig maken aan dit soort praktijken door de overheid worden beloond met aanzienlijke sommen subsidie (ruim 40.000 euro per molen per jaar) waar de burgers in het gebied nota bene feitelijk zelf fiscaal aan bijdragen.
Verder blijft de overheid de toegenomen en herbevestigde bezwaren van de inwoners van de Veenkoloniën tegen het megawindpark negeren en ook dat zet kwaad bloed.

Geen draagvlak
Gebiedscoördinator Oterdoom is tot een vernietigend oordeel gekomen: er is geen draagvlak. En: de inwoners zijn niet bereid zich te laten omkopen met een compensatieregeling. De uitkomst was een herbevestiging van het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder hebben uitgevoerd (80 procent tegen).

Stuitende reactie provincie
Stuitend was de reactie van het Drents provinciaal bestuur, dat eerder al liet weten draagvlak niet nodig te vinden. Met de mededeling dat het windpark er toch komt, lieten Gedeputeerde Staten weten zich niets aan te trekken van de bevindingen van de gebiedscoördinator. Terwijl de provincie, samen met het ministerie van Economische Zaken en de windboeren, nota bene opdrachtgever van de heer Oterdoom was. Daarmee is de inzet van de gebiedscoördinator een farce gebleken en bovenal heeft het provinciaal bestuur de inwoners van de Veenkoloniën definitief de rug toegekeerd. Ongepast, onwaardig en arrogant.

Dictatoriaal
Niet veel anders ging het toe in de vaste Kamercommissie Economische Zaken, enkele weken geleden. Minister Kamp klaagde dat hij met beveiliging het gebied in had gemoeten. Ook de minister toonde op geen enkele wijze de inwoners serieus te nemen: de communicatie moest worden verbeterd. Een dooddoener. Niet de communicatie, maar de impact van 50 windmolens van 200 meter hoog is het probleem. Dat ‘klets’ je niet weg. Ondertussen blijft de oneigenlijke en dictatoriale Crisis- en herstelwet die hier wordt misbruikt van kracht.(…)

Alternatief
Het alternatief dat wij als betrokken ondernemers in de Veenkoloniën en de Kanaalstreek hebben ontwikkeld geniet wel draagvlak, levert dezelfde megawatts op, is structuurversterkend voor de regionale economie en levert werkgelegenheid op: het Solar Park Veenkoloniën.

Kamp loog
De om zijn dossierkennis geroemde minister Kamp loog toen hij zei dat dan de hele Veenkoloniën vol gezet moesten worden met zonnecollectoren. 300 hectare is genoeg en die is beschikbaar. Zonnepanelen geven een totaal ander beeld dan de mega-molens die 10.000 hectare Veenkoloniaal landschap ruïneren.

Inmiddels is duidelijk dat op het moment van de voorgenomen realisering van het windpark de kostprijs van zonne-energie die van windenergie benadert, aldus experts.

Time out
Als ondernemers zijn wij van mening dat het tijd wordt voor een herbezinning. Wij vrezen escalatie, feitelijk al zichtbaar met het boycotdreigement. Daarom onze oproep: overheid, neem een time out.
Laten we in een periode van een half jaar proberen tot aanvaardbare oplossingen te komen. En om het nog concreter te maken: wij juichen het toe als een ‘wijze man’ die op breed draagvlak kan rekenen wordt ingezet om daaraan bij te dragen Wij denken aan iemand van het kaliber Herman Wijffels. (…)’

Bronnen
Trouw, 12 januari 2016: ‘Omwonenden voorzien sabotage aan windmolens’ (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 16 januari 2016: ‘Neem time-out in windmolendiscussie’ (via Blendle)
Website Windpark Drentse Monden en Oostermoer
Website tégen het windpark: platform Storm
Foto: fotomontage van de tegenstanders van het park (Twitter)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.