Cuadrilla in beroep tegen schaliegasbesluit Kamp

13 augustus 2015 – Het Britse schaliegasbedrijf Cuadrilla gaat in beroep tegen het besluit van minister Kamp (EZ) om de opsporingsvergunning voor schaliegas in Boxtel, Haaren en in de Noordoostpolder niet te verlengen.

In juli maakte Kamp bekend dat tot 2020 geen commerciële boringen naar schaliegas gedaan mogen worden. De opsporingsvergunning die Cuadrilla had, wordt daarom niet verlengd.

Het bericht van Cuadrilla
‘Cuadrilla dient een bezwaarschrift in tegen het besluit van minister Kamp van Economische Zaken om de opsporingsvergunningen voor schaliegas in Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen.  Belanghebbende partijen hebben tot uiterlijk 21 augustus aanstaande de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de minister.
Verder heeft Cuadrilla de gemeente Boxtel laten weten de lopende procedure inzake de verlenging van de huurovereenkomst van de beoogde proefboorlocatie, in te trekken. Aangezien het kabinet onlangs besloot de komende jaren geen commerciële schaliegasboringen toe te staan, heeft Cuadrilla niet langer belang bij het handhaven van zijn positie als huurder. De intrekking van de procedure betekent dat de voor 8 september geplande hoorzitting bij de rechtbank in Den Bosch geen doorgang vindt.’

Uit een bericht van De Ondernemer
‘(…) Cuadrilla huurde een stuk grond op een bedrijventerrein [in Boxtel] om proefboringen te doen. Na groeiend verzet tegen de beoogde proefboringen weigerde de gemeente in 2014 de huurovereenkomst te verlengen. Het bedrijf startte een procedure maar heeft die nu ingetrokken. “Aangezien het kabinet onlangs besloot de komende jaren geen commerciële schaliegasboringen toe te staan, heeft Cuadrilla niet langer belang bij het handhaven van zijn positie als huurder”, stelde de Britse firma maandag. (…)’

Ook in Groot-Brittannië, in Lancashire, gaat het bedrijf bezwaar aantekenen tegen de beslissing om op twee plekken proefboringen te weigeren.

Uit de Lancashire Evening Post
‘(…) Last month Lancashire County Council rejected Cuadrilla’s applications to frack for shale gas in the county. It had applied to frack at Preston New Road, Little Plumpton, and at Roseacre Wood near Elswick. The firm now plans to appeal against both decisions. (…)’

Bronnen
Cuadrilla, 10 augustus 2015: Cuadrilla in bezwaar tegen besluit minister opsporingsvergunningen niet te verlengen
Bezwaarschrift en brief met besluit van Kamp (website Cuadrilla)
Voorstel beëindiging procedure gemeente Boxtel (website Cuadrilla)
De Ondernemer, 10 augustus 2015: Bezwaar schaliegasbedrijf tegen boorverbod
Omroep Brabant, 10 augustus 2015: Bezwaar schaliegasbedrijf Cuadrilla tegen boringsverbod in Boxtel en Haaren
Lancashire Evening Post, 12 augustus 2015: Lancashire anger after minister’s ‘fracking’ visit

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.