Schultz: ‘Infrastructuur in 2030 energieneutraal’

Schultz: ‘Infrastructuur in 2030 energieneutraal’

6 juni 2016Meer zonnepanelen langs de wegen, sluizen die hun eigen energie opwekken en bermgras dat wordt omgezet in groen gas. Over veertien jaar moeten het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk energieneutraal zijn, zo schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Uit de brief van Schultz van Haegen
‘(…) Rijkswaterstaat kan met inzet van zijn netwerk een flinke bijdrage leveren aan innovatieve mobiliteitsoplossingen en tevens een voorbeeld vervullen voor andere organisaties.
Mijn inzet bestaat uit:

  • Het energieneutraal functioneren van Rijkswaterstaat in 2030, zodat het netto energiegebruik nul is;
  • Sturen op verbeterde energie van gecontracteerde marktpartijen die werk uitvoeren aan de netwerken;
  • Daar waar mogelijk ruimte geven langs het rijks(vaar)wegennet aan faciliteiten die passen bij nieuwe mobiliteiten, zoals elektrische laadpalen en waterstofauto’s. (…)’

Om Rijkswaterstaat in 2030 energieneutraal te laten functioneren, wil Schultz inzetten op

  • Energiebesparing. Onder meer door aanpassingen aan sluizen, efficiëntere inzet van de eigen schepen en LED-verlichting langs wegen en in tunnels.
  • Elektrische motoren, groene stroom en biobrandstoffen. Rijkswaterstaat wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen door meer elektrische voertuigen in te zetten, meer zelf opgewekte groene stroom te gebruiken en meer biobrandstof te gebruiken in de schepen van de Rijksrederij. ‘(…) In 2015 is een proef gestart met het bijmengen van biobrandstof. Dit jaar is deze proef opgeschaald naar twaalf zeegaande schepen waarmee 1,5 mln. liter fossiele brandstof vervangen wordt door biobrandstof. (…)’
  • Opwekken van duurzame energie. Rijkswaterstaat wil zelf stroom opwekken op het eigen areaal, of anderen toestemming geven dat te doen. Bovendien wil het de eigen ‘objecten’, zoals sluizen en bruggen, evenveel energie laten opwekken als ze gebruiken.

 

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Onderdeel van de plannen is het energieneutraal functioneren van nieuw aan te leggen bruggen of sluizen. Na de Ramspolbrug bij Kampen, voor zover bekend de eerste beweegbare brug ter wereld die tijdens de hefbewegingen zelf alle energie opwekt die nodig is om te kunnen functioneren, worden bijvoorbeeld ook de Beatrixsluis bij Nieuwegein en de sluis bij Terneuzen energieneutraal. Bij de sluizen wordt de energie opgewekt bij het bewegen van de sluisdeuren.
Ook traject van de A6 bij Almere dat tussen 2017 en 2020 wordt verbreed, wordt energieneutraal. In de buurt van het wegtraject worden zonnepalen geplaatst die net zo veel energie leveren als nodig is voor de verlichting en het verkeersmanagementsysteem op de weg.
Rijkswaterstaat gaat daarnaast samen met de markt nieuwe contracten ontwikkelen om met aannemers de toepassing van innovaties voor duurzaam materiaalgebruik en energieneutrale infrastructuur te stimuleren. Ook werkt de wegbeheerder aan ontwikkeling van asfalt met minder rolweerstand, dat zorgt voor een lager brandstofverbruik. Verder kijkt Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden om in Nederland energieopwekkende wegen aan te leggen. Het gaat daarbij om het opladen van elektrische voertuigen via inductie, terwijl ze stilstaan of over de weg rijden. (…)’

Uit een bericht van de Telegraaf
‘(…) Ze noemt haar doel ,,ambitieus, maar haalbaar”. Voor uitvoering van de plannen heeft ze geen extra geld nodig. Het kan volgens haar uit bestaande budgetten worden betaald. (…)’

Bronnen
Brief van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer, 5 juni 2016
Rijksoverheid, 5 juni 2016: Schultz: Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal
Telegraaf, 5 juni 2016: Schultz wil duurzame infrastructuur
PZC, 5 juni 2016: Nieuwe sluis bij Terneuzen wordt energieneutraal

Foto: Nieuwe energieneutrale Ramspolbrug in de Noordoostpolder (IGG)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.