Minister Kamp blij: SDE+-budget zwaar overtekend

Minister Kamp blij: SDE+-budget zwaar overtekend

11 mei 2016 – De voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is zwaar overtekend: het budget is € 4 mrd, maar er zijn ruim 3.000 aanvragen ingediend tot een totaal van meer dan € 8 mrd.

De SDE+-regeling is momenteel het belangrijkste instrument waarmee het kabinet het percentage hernieuwbare energie wil verhogen. Ten opzichte van vorig jaar is het budget meer dan verdubbeld. Het wordt nu  toegekend in twee rondes, waarvan de huidige ‘voorjaarsronde’ de eerste is.
Minister Kamp informeerde de Tweede Kamer per brief over de voortgang en hij is duidelijk verheugd over het grote aantal aanvragen.

Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…)  Dat er veel aanvragen zijn binnengekomen, betekent dat er hoogstwaarschijnlijk ruim voldoende projecten zijn om het verplichtingenbudget volledig te beschikken. Ook verwacht ik dat er voldoende potentieel is voor de tweede ronde in het najaar. Dit is een goed teken, omdat we richting 2020 grote stappen willen zetten in het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.

De voorjaarsronde is in vier fases opengesteld. Door te werken met verschillende fases, wordt met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieproductie gerealiseerd. Figuur 1 toont het verloop van het aangevraagde budget per fase. In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim € 2 miljard aangevraagd voor met name projecten in de categorieën geothermie en ketels voor vloeibare biomassa. In de tweede fase (tot 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot bijna € 5 miljard, in het bijzonder door enkele aanvragen voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en mest(co)-vergisting. Bij de overgang naar de derde fase konden projecten tot 13 cent per kWh indienen. In deze fase zijn er veel aanvragen voor zon-PV bijgekomen, het aangevraagd budget kwam hiermee op € 7,8 miljard. De openstelling van de vierde fase (tot 15 cent/kWh) heeft weinig nieuwe aanvragen opgeleverd. (…)’

Uit een bericht van RVO
‘(…) De SDE+ voorjaarsronde 2016 was van 22 maart tot en met 28 april 2016 geopend. Tijdens deze SDE+ ronde zijn in totaal 3.354 projecten ingediend. Het totaal aangevraagd subsidiebudget bedraagt ruim € 8 miljard. De aanvragen worden op dit moment zorgvuldig beoordeeld. Dit proces zal in ieder geval tot in juli lopen. Dat er veel aanvragen zijn binnengekomen betekent dat er ruim voldoende projecten zijn om het budget volledig te beschikken. De minister van Economische Zaken zal voor het zomerreces informatie geven over de tweede openstelling en de stand van zaken van de behandeling van de aanvragen. (…)

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van de SDE+ voorjaarsronde voor de categorieën hernieuwbare warmte én WKK, hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas. Deze tabel is een samenvatting. (…)’

Schermafdruk 2016-05-11 07.27.01

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 9 mei 2016: Kamerbrief Verloop eerste openstelling SDE+ 2016 (pdf, 3 pag.)
RVO, 9 mei 2016: Meer dan 3000 aanvragen voor SDE+ voorjaar 2016
RVO, Stand van Zaken Stimulering Duurzame Energieproductie 
Foto: Nuon

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.