‘Shell moet openheid geven over methaanemissies’

5 augustus 2016De Correspondent wil dat Shell openheid geeft over de methaanemissies die vrijkomen bij gaswinning. Want aardgas is alleen maar beter dan steenkool wanneer er niet te veel methaan weglekt. Als er meer dan 3 tot 8 procent weglekt is de klimaatwinst van aardgas ten opzichte van steenkool verdwenen.

Methaan (CH4) is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het draagt tientallen keer meer bij aan de opwarming van de aarde dan CO2. Een belangrijk deel van de methaanuitstoot komt van de veeteelt, maar meer dan een kwart van de uitstoot komt van de energiesector.

Uit het artikel van De Correspondent
‘(…) Methaan is een pijnpunt voor Shell. (…) Shell is zeer actief is in aardgas – ruim de helft van de totale productie is gas. De olie- en gasgigant presenteert die brandstof als relatief schone fossiele brandstof om elektriciteit mee op te wekken. Aardgas is beter dan steenkool, zegt Shell, omdat bij de verbranding de helft minder CO2 vrijkomt. Die redenering klopt, als er niet te veel methaan weglekt. Afhankelijk van welk onderzoek je erop naslaat, verdampt de klimaatwinst van aardgas boven steenkool als meer dan 3 tot 8 procent weglekt. Volgens Shell laten ‘de meeste onafhankelijke studies’ zien dat de uitstoot van methaan ruim onder de 3 procent ligt. (…) Maar dat cijfer lijkt verouderd. (…) De External Review Committee die in opdracht van Shell het jaarlijkse duurzaamheidsrapport beoordeelt, is niet tevreden met de rapportage. ‘In future reports, the [Committee] encourages Shell to include more detail on improvements undertaken in measuring and assessing emissions; the steps required to reduce these emissions including specific targets, and the role Shell is playing in advancing legal and regulatory policies that support methane reductions.’ 
Meer openheid zou beleidsmakers, aandeelhouders en consumenten beter in staat stellen om de werkelijke klimaatimpact van Shells aardgas in te schatten.
Dat zou zich nu moeten vertalen in meer openheid, en meer gedetailleerde openbare verslaggeving van de optredende lekkages. In de woorden van een oud-medewerker (…): ‘Als Shell niet snel meer metingen doet aan en openheid geeft over hun eigen emissies in de hele keten, dan is dat hele ‘gas als transitiebrandstof’-verhaal echt een wassen neus.’
Of zoals The New York Times vorige maand schreef: de toekomst van aardgas – en die van het klimaat – hangt af van het vermogen om methaanuitstoot de kop in te drukken. (…)’

 

Bronnen
De Correspondent, 4 augustus 2016: Hoeveel van het sterke broeikasgas methaan lekt er weg uit de boorputten van Shell? (Alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 p.mnd.)
Foto: Shell (gasveld Ormen Lange, Noorwegen)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.