Shell-topman Benschop: ‘Op klimaattop Parijs moet écht iets gebeuren’

SHELL Benschop op Safety Day 2013

4 september 2015Op de klimaattop in Parijs moet echt iets gebeuren, zegt Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland in het tijdschrift van VNO-NCW. 

In Forum, het tijdschrift van VNO-NCW, pleit Benschop vóór gas en beprijzing van CO2 en tégen kolen. Zijn antwoorden in het interview passen binnen de eerdere stappen van Shell in de klimaatdiscussie: samen met andere oliebedrijven schreef het bedrijf in juni een brief aan de VN en overheden wereldwijd waarin het pleitte voor een prijs op CO2. Dat Shell hiermee, zeker na de overname van British Gas, zijn eigen belangen dient, geeft Benschop toe.

Uit het bericht van Forum
‘(…) “Ja, maar achter elke energietransitie moeten belangen zitten, anders gebeurt er niks. Het algemeen belang wordt zo verbonden met ons bedrijfsbelang. Veranderingen in de energievoorziening komen tot stand in een combinatie van bedrijfsinvesteringen, innovaties, overheidsbeleid en consumentengedrag.” (…)’

Duurzame energie
‘(…) “Waar het voor ons nu om gaat, is de groei van gas, dat een stuk schoner is dan olie, te combineren met de ontwikkeling van duurzame energie. Die moet economischer worden, minder afhankelijk van subsidie. Daarnaast zijn er altijd andere bronnen nodig naast wind en zon.” (…)’

Benschop laat weten dat Shell gewoon olie en gas blijft winnen, maar ondertussen inzet op duurzame energie. Hij noemt projecten waarin stoom wordt gegenereerd met spiegels in Oman en CO2-afvang en -opslag in Engeland en Canada.

‘(…) “Sommige toepassingen zitten nog in de R&D-sfeer. Uit zonne-energie kun je bijvoorbeeld ook brandstof maken. En een overschot aan windenergie kun je omzetten in waterstof en vervolgens mengen met aardgas. Zo kunnen we vernieuwingen tot stand brengen.” (…)’

Over de boring van Shell in Alaska zegt Benschop: ‘We zouden actiever kunnen zijn in het maatschappelijk debat daarover. Misschien hebben we ons als industrie in het verleden te passief opgesteld.’

Bron
Forum, 3 september 2015: Benschop (Shell): ‘Op Klimaattop Parijs moét iets gebeuren’

Zie ook
FluxEnergie, 2 juni 2015: Europese olieconcerns pleiten voor een uniforme CO2-heffing
FluxEnergie, 25 mei 2015: Oliebedrijven willen deelnemen aan klimaatdebat

Foto: Shell (Benschop bij Shell Pernis op Safety Day 2013)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.