Shell wint tender offshore windpark met onverwacht laag bod

Shell wint tender offshore windpark met onverwacht laag bod

13 december 2016Een consortium van Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi-dochter DGE mag het tweede windpark voor de kust van Borssele gaan bouwen. Het park wordt veel goedkoper dan gedacht: er was maximaal 5 miljard euro aan subsidie voor uitgetrokken, maar er lijkt slechts 300 miljoen euro subsidie nodig. 

Het bod van het overwegend Nederlandse consortium is een meevaller voor het kabinet, dat voor subsidiëring van vijf windparken op zee (van ieder 700 MW) 18 miljard euro had gereserveerd. In een eerdere tender, waar Shell ook aan meedeed, won het Deense Dong voor fors minder subsidie dan begroot. En nu doet Shell een nóg lager bod voor het tweede windpark. De kosten voor de overheid voor de vijf offshore windparken lijken uit te komen op zo’n zes miljard euro, aldus de NOS.

Uit een brief van minister Kamp over de uitslag van de tender
‘(…) Het maximum aan te vragen [subsidie]bedrag voor deze tender bedroeg 11,975 cent per kilowattuur. Dit bedrag is exclusief de kosten voor aansluiting van de windparken op het elektriciteitsnet. Het nu winnende consortium vraagt 5,45 cent per kilowattuur. Ter vergelijking: Bij de vorige tender, een half jaar geleden, won Dong Energy uit Denemarken nog met een prijs van 7,27 cent per kilowattuur. (…)’

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Minister Kamp: “Als de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs doorzet zoals verwacht, hebben we over 7,5 jaar  na aanleg helemaal geen subsidie meer nodig voor stroomopwekking door wind op zee. Het doel van het kabinet om de prijs van duurzame energie te laten concurreren met die van fossiele energie komt hiermee in zicht. Nederland is koploper op het gebied van de ontwikkeling van windenergie op zee, dit brengt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven met zich mee. Met deze winnaars wordt dat nog duidelijker zichtbaar”. (…)’

Het bod is ook fors lager dan analisten vooraf verwachtten. Het FD deed in november een inventarisatie en meldde: ‘de meeste taxaties uit de markt – bankiers, windorganisaties, marktkenners – gaan richting de 7 cent’.

Hoe kan het dat de prijs voor wind op zee zo snel daalt?
Vier jaar geleden was voor wind op zee nog 17 cent subsidie nodig, aldus het FD. Shell denkt nog maar  5,45 cent nodig te hebben. Hoe kan de prijs voor offshore wind zo snel dalen? 

‘Efficiënter werken en lage rente’
‘(…) De lage prijs wordt mogelijk gemaakt doordat bedrijven die betrokken zijn bij de bouw en exploitatie snel leren efficiënter te werken, maar ook door de lage rente, aangezien financieringskosten een forse post vormt in de windmolenprojecten.
Dat haar consortium bij de tweede veiling een stuk lager kon bieden dan in de eerste, kwam volgens Van Loon doordat er nog eens goed is gekeken naar alle aspecten die met het bouwen van een windpark te maken hebben, om te zien hoe de bieding nog goedkoper kon. Het resultaat is volgens de topvrouw ’nog steeds een goed zakelijk bod, jazeker.’
Dat het winnende bod boven de 4,9 cent per kilowattuur van de Denen ligt, komt volgens Kamp onder andere door het feit dat de Deense molens in minder diep water en dichter bij de kust staan. Ook zou de Deense subsidieregeling iets gunstiger zijn. (…)’ [Telegraaf]

‘Goedkoop staal’
‘(…) De lage rente, de goedkope staalprijzen, de malaise in de olie- en gassector waardoor veel offshorebedrijven kien zijn om hun schepen in te zetten in windenergie, zijn allemaal redenen voor de prijsdaling. (…) [FD]

Kamp: ‘Capaciteit en concurrentie’
‘(…) De rente staat laag waardoor de financiering voor de bedrijven minder duur uitvalt, er is een grote capaciteit in de offshore-industrie, de concurrentie tussen de bouwers van windturbines is groot en er zijn veel innovaties in de sector. (…)’ [Minister Kamp tegenover de Volkskrant]

Kamp: ‘Helder en voorspelbaar kabinetsbeleid’
In 2013 werd afgesproken in 2023 een kostenreductie van 40 procent te hebben behaald voor wind op zee. Die reductie is nu al 55 procent lager, aldus Kamp in zijn brief.
‘(…) Dat we dit resultaat nu al hebben weten te bereiken heeft, behalve met economische factoren, ook alles te maken met vertrouwen, zo blijkt uit gesprekken met betrokken partijen uit de windenergiesector. Dit vertrouwen komt voornamelijk voort uit de helderheid en voorspelbaarheid van het kabinetsbeleid. Door de routekaart windenergie op zee, waarin ik vijf tenders van elk 700 MW heb aangekondigd, kunnen geïnteresseerde partijen hierop anticiperen en een strategie opstellen. Dat betaalt zich nu uit. Het is daarom belangrijk vast te houden aan deze koers en ook voor de langere termijn een perspectief voor windenergie op zee te schetsen, zoals het kabinet heeft gedaan in de Energieagenda. (…)’ [Brief Kamp]

Kamp: ‘Perfect voor elkaar’
‘(…) En het veilingsysteem, zegt Kamp. ‘De overheid heeft veel gedaan.’ De vergunningen, de locatie en de aansluiting op het net reeds door de overheid zijn georganiseerd. ‘Zonder arrogant te zijn, we hadden het perfect voor elkaar. Er was geen onzekerheid over de biedingsprocedures.’ (…)’ [FD]

Over het windpark dat Shell, Eneco, Van Oord en DGE gaan bouwen 
Het Shell-consortium won de tweede tender voor wind op zee, waarbij kavel 3 en 4 werden geveild. Shell en zijn partners wonnen uit 26 biedingen door 7 partijen en consortia, aldus de Rijksoverheid.

  • 22 kilometer uit de kust, bij het Zeeuwse Borssele
  • Zo’n 100 windturbines
  • Capaciteit: 700 MW
  • Jaarlijks 2,8 tot 3,3 miljard kWh aan elektriciteit
  • Genoeg voor 850.000 tot 1 miljoen huishoudens
  • Eerste elektriciteit vanaf 31 augustus 2020
  • Bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstelling is 10 tot 12 PJ, oftewel 0,5 tot 0,6 procentpunt van de doelstellingen voor hernieuwbare energie.

Kamp in zijn brief over de bouwers
‘(…) Shell nam samen met Nuon in het verleden deel aan het windpark Egmond aan Zee, dat in 2007 werd geopend, en gaf begin dit jaar aan te willen investeren in grootschalige windparken op zee. Eneco is (mede)eigenaar van de windparken Amalia (120 MW) en Luchterduinen (129 MW) voor de Hollandse kust. Van Oord is een wereldwijd actieve aannemer van bagger-, waterbouw- en offshore projecten (olie, gas en wind) en is betrokken (geweest) bij het ontwerpen en bouwen van diverse windmolenparken in de Noordzee, waaronder de windparken Luchterduinen en Gemini in Nederlandse wateren. Diamond Generating Europe Limited is een volle dochteronderneming van Mitsubishi Corporation en legt zich toe op het ontwikkelen en financieren van duurzame energieprojecten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 12 december 2016: Nederlands consortium bouwt tweede windpark Borssele nog goedkoper
Brief minister Kamp, 12 december 2016: Kamerbrief Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele
NOS, 12 december 2016: Shell bouwt megawindpark met stroom voor 1 miljoen huishoudens
Volkskrant, 13 december 2016: Windpark bij Zeeuwse kust fors goedkoper (via Blendle)
Telegraaf, 13 december 2016: Shell wint zijn windpark (via Blendle)
Trouw, 13 december 2016: Nieuw windpark op zee is nog goedkoper (via Blendle)
FD, 12 december 20916: Shell gaat tweede grote Borssele-windpark aanleggen (registratie)
FD, 30 november 2016: Markt kijkt gespannen naar hoe goedkoop Borssele 3 & 4 gaan worden

Foto: Windpark L:uchterduinen (foto Van Oord)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.