‘Slechts 1 procent woningbezitters heeft concreet plan voor verduurzaming huis’

19 april 2016Slechts 1 op de 100 huizenbezitters heeft een concreet plan om binnen een jaar de eigen woning energiezuiniger te maken. En dat is veel te weinig, stelt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Woningeigenaren vinden de verbouwing te duur en lastig.

Marktonderzoeksbureau TeamVier deed, in opdracht van Bouwend Nederland, onderzoek naar de motieven van huiseigenaren om hun huis wel of niet te verduurzamen. 25 procent van de eigenaren wilden wel verduurzamen, maar slechts 1 procent heeft concrete plannen om dat binnen een jaar te doen. De kosten en de lange terugverdientijd van de investering blijken de belangrijkste redenen om geen maatregelen te nemen.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Wat je ziet is dat particulieren die toch wat aan hun huis moeten doen, best bereid zijn om naar de ‘verduurzamingsmogelijkheden’ te kijken”, vertelt Arjen Mol van Centrum voor Duurzaam Wonen 033Energie. “Dus als de CV-ketel toch vervangen moet worden, staan ze misschien best open voor warmtepompen. Maar het blijft ondanks subsidies vaak een flinke investering die je niet direct terugverdient.” (…)’

Verhagen vreest dat de afspraken in het Energieakkoord over energiebesparing in woningen zo niet gehaald worden. In 2030 moet het gemiddelde energielabel A zijn. Nu heeft nog 70 procent van de koopwoningen – dus 3,4 miljoen huizen, aldus de NOS – energielabel C of lager.

Uit een bericht van Bouwend Nederland
‘(…) “Onze mooie duurzame ambities halen we zo absoluut niet, we moeten veel meer tempo maken. Hoe krijg je huiseigenaren zo ver? Door gunstige belastingmaatregelen, subsidies en veel meer overheidsvoorlichting”, stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Daarbij moet er niet getornd worden aan de saldering. Anders verdien je je investering nooit terug in zonnepanelen, die toch vaak toegepast worden als verduurzamingsoptie.” (…)

Als de overheid het tempo van energiebesparing wil ophogen, zou het 6% BTW-tarief kunnen gelden voor alle verduurzamingsmaatregelen – dus niet alleen voor isolatie – in combinatie met een groot-onderhoudsaftrek zoals die ooit bestond. Subsidies komen er al aan, via de 100 miljoen die vrijkwam bij het Belastingplan 2016. Die moeten dan wel effectief ingezet worden. Naast het handhaven van de huidige saldering kun je ook denken aan verdere verruiming van de hypotheek, als je meteen je nieuwe huis flink energiezuiniger maakt. Die maatregelen samen zetten echt zoden aan de dijk.”

Campagne
“Tegelijk is er aan voorlichting nog heel veel nodig. Een nationale campagne zou een goed idee zijn, net als objectieve informatie dicht bij huis, dus door de gemeente. Met dat laatste zijn de bouwsector, gemeenten en het ministerie van BZK al samen bezig. (…)
Bouwend Nederland werkt met een aantal andere branches, zoals UNETO-VNI en VNG plus het ministerie van BZK, aan de ontwikkeling van de ‘Duurzame aanbieder’, ofwel een lijst met gecertificeerde duurzaamheidsbedrijven die jouw huis energiezuinig kunnen maken – met garantie. Deze garantie is nu al mogelijk via de Energieprestatie garantie van Bouwgarant. Met landelijke en lokale maatregelen moeten we uiteindelijk miljoenen woningeigenaren over de streep kunnen trekken om te investeren in verduurzaming.” (…)’

Bronnen
Bouwend Nederland, 18 april 2016: Energiezuiniger eigen huis strandt op geldgebrek
NOS, 18 april 2016: Weinig animo voor energiezuiniger maken van eigen huis
TeamVier, rapport, 5 april 2016: Motieven verduurzaming particuliere koopwoningen (pdf)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.