SodM legt Vermilion dwangsom op voor gaswinning zonder vergunning

SodM legt Vermilion dwangsom op voor gaswinning zonder vergunning

13 maart 2017 – Vermilion Energy riskeert een forse boete als het niet stopt met de gaswinning uit een van de drie putten bij het Friese Langezwaag. Vermilion heeft geen vergunning voor de gaswinning, aldus Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het is niet de eerste keer dat Vermilion het aan de stok heeft met SodM, meldt de Volkskrant.

Het van oorsprong Canadese oliebedrijf Vermilion heeft nog tot vandaag om zich te verweren tegen het verbod van SodM om gas te winnen uit een van de drie putten die het bedrijf heeft bij Langezwaag.

Uit een bericht van SodM
‘(…) Wanneer de overtreding vast staat en niet tijdig wordt beëindigd, moet Vermilion een dwangsom betalen van 1 euro per gewonnen kubieke meter gas met een maximum van 10 miljoen euro.
Vermilion heeft op 24 november 2016 een gewijzigd winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische zaken. In die wijziging is onder andere het in werking stellen van put LZG-3 opgenomen. De Minister van Economische Zaken heeft nog niet met dit plan ingestemd. Daarmee voldoet Vermilion op dit moment niet aan de vereisten voor het winnen van gas uit put LZG-03. (…)’

Het SodM legt niet vaak dergelijke dwangsommen op, aldus de Volkskrant. In 2015 werd gewaarschuwd en in zowel 2013 als 2010 werd één keer een dwangsom opgelegd.

Vermilion ligt vaker overhoop met het SodM, aldus de Volkskrant.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Begin dit jaar werd een omgevingsvergunning van Vermilion voor winning in het Drentse Wapse door een rechter vernietigd. Vermilion ging onverdroten door met winning en wilde die zelfs flink opvoeren. Ook in dit geval legde het Staatstoezicht een dwangsom op van 1 euro per kuub, en legde Vermilion de productie stil. Dat zou het bedrijf rond een ton per dag hebben gekost. Pas op 2 maart kon de kraan weer open, toen een rechter in hoger beroep de vergunning weer in werking stelde. Voorlopig, want een definitieve uitspraak over die vergunning is nog niet gedaan.
Inmiddels is SodM ook begonnen met een onderzoek of Vermilion zich wel aan de wet heeft gehouden bij de twee andere gasputten bij Heerenveen.  Vermilion was niet bereikbaar voor commentaar. (…)’

Bronnen
Volkskrant, 10 maart 2017: Miljoenenboete dreigt voor Canadees bedrijf vanwege illegale gaswinning in Nederland
Friesch Dagblad, 10 maart 2016: Gaswinning Skoatterwâld moet stoppen
Staatstoezicht op de Mijnen, 9 maart 2016: Vermilion moet stoppen met gaswinning uit deel van veld Langezwaag

Foto: Vermillion

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.