SodM waarschuwt voor geothermie Groningen-stad

Woningcorporaties aardbevingsgebied sturen brandbrief aan Tweede Kamer

De combinatie Warmtestad en geothermie vormt een “ongewenst projectrisico” voor bewoners van de stad Groningen, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen. Voor een vergunning voor proefboringen voor geothermie in een gebied direct aan de noordwestrand van de stad wordt afgegeven, stelt ze, moet een Seismische Risico Analyse worden gemaakt. Het warmtebedrijf en het gemeentebestuur reageren ontdaan. 

In haar eerdere ‘Staat van de Sector’ had het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al gesteld dat “in gebieden waar seismiciteit voorkomt als gevolg van gaswinning, zoals in en rondom het Groningenveld, gepaste terughoudendheid op z’n plaats is”. Toch tonen de projectpartners zich verrast, meldt Energeia. De bestuurders van Warmtestad, een samenwerking van de gemeente en het Waterbedrijf Groningen, vragen tijd om tot een ‘interpretatie’ van het advies van de toezichthouder te komen.

‘Maak vooraf een Seismische Risico Analyse’

Voordat een vergunning verleent wordt, moet een Seismische Risico Analyse (SRA) gemaakt te worden om mogelijke risico’s voor omwonenden vast te stellen, vindt de toezichthouder. Het wijkt daarmee af van de reguliere procedure, waarbij zo’n analyse pas plaats heeft nadat de vergunning is verleent.

De plek waar Warmtestad wil gaan boren ligt vlakbij het Groninger gasveld en het Bedum gasveld, merkt de toezichthouder op, en alle betrokken gebieden tonen nu al seismische activiteit. Dat is geen plaats waar een relatief onervaren organisatie moet gaan boren, zeker niet als het om een dichtbevolkt gebied als de stad Groningen gaat.

Slechte communicatie, gebrek aan expertise

Tijdens gesprekken die aan het advies vooraf gingen, is het de toezichthouder opgevallen dat er verwarring was tussen het projectmanagement en de technische staf, en dat WarmteStad te weinig expertise had om de risico’s goed in te schatten. Daarnaast adviseert het SodM te laten onderzoeken of WarmteStad wel voldoende financiële middelen heeft om het project gedurende de hele levenscyclus te kunnen blijven onderhouden.

Bronnen:

  • Energeia, 2 oktober 2017, ‘SODM geeft vernietigend oordeel over geothermie-plannen Groningen’

  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 2 oktober 2017, ‘Advies aan minister over opsporingsvergunning aardwarmte Groningen’

Foto: Provincie Groningen

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.