Stadsverwarming niet zo energiezuinig als gedacht

Stadsverwarming niet zo energiezuinig als gedacht

15 februari 2016 – Onder de kop ‘Eneco sjoemelt met stadsverwarming’ meldt RTV Utrecht dat de burgemeester ‘een brief op poten’ heeft gestuurd naar Eneco, dat de stadsverwarming in Utrecht verzorgt.

Minder efficiënt dan altijd gedacht
Uit het bericht van RTV Utrecht
‘(…) De Utrechtse stadsverwarming blijkt een stuk minder efficiënt dan altijd gedacht. Dat staat in een brief die het college van B en W donderdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
Eneco, de leverancier van de stadsverwarming, heeft verzwegen dat de cijfers niet kloppen, staat in de brief. Daardoor hebben ruim 200 woningen in Leidsche Rijn ten onrechte een gunstig energielabel gekregen.
In de brief aan de raad schrijft het college dat de efficiëntie van het opwekken van stroom en warmte door Eneco veel minder gunstig is dan dat het bedrijf eerder vermeldde. Bij de berekening van de energielabels werd rekening gehouden met die foute waarden. Huizen kregen zo een veel beter energielabel dan waar ze recht op hebben.
De gemeente is niet blij dat ze zelf achter het gesjoemel van Eneco moesten komen. De burgemeester heeft een brief op hoge poten aan het bedrijf gestuurd en eist binnen tien dagen uitleg. Verder eist de gemeente dat de energieproducent zich aan de gemaakte afspraken houdt en de warmte op een veel efficiëntere manier gaat opwekken. (…)’
Er is nog geen reactie van Eneco.

Uit een bericht van DeStadUtrecht.nl
‘(…) Het energiebedrijf Eneco, dat verantwoordelijk is voor de stadsverwarming in Utrecht, heeft verzuimd aan de gemeente formeel door te geven dat de stadsverwarming minder energiezuinig is geworden. Dit komt doordat Eneco elektriciteit elders inkoopt en een van de twee centrales stil ligt. De stadsverwarming draait op de restwarmte die vrijkomt bij de elektriciteitsopwekking.
Eneco heeft dit wel informeel verteld aan een ambtenaar van de gemeente maar het nooit formeel doorgegeven. Daarom heeft het college nu een brief op hoge poten naar Eneco gestuurd waarin het college binnen tien dagen duidelijkheid eist over de energiezuinigheid van de stadsverwarming. (…)’

Meer problemen: bezorgde burgers in actie
Er zijn meer problemen rond de Utrechtse stadsverwarming. Afgelopen vrijdag bood een groep bezorgde burgers het gemeentebestuur een manifest aan waarin wordt aangedrongen op een oplossing. De problemen betreffen de meting van het warmteverbruik waar van alles mis mee zou zijn. Ook klagen de burgers over de hoge kosten voor wie zich wil laten afkoppelen van de stadsverwarming.

Uit een ander bericht van DeStadUtrecht.nl
‘(…) Behalve voor bestaande problemen vraagt het platform ook nadrukkelijk aandacht voor plannen voor de toekomst. Gemeente en Eneco zijn daarmee bezig. Zolang die plannen gebaseerd zijn op de huidige stadsverwarming is volgens het platform de kans groot dat andere of zelfs betere opties over het hoofd worden gezien. Opties die niet per se bestaan uit een groot centraal systeem met hoge schoorstenen en heet water. De Utrechtse stadsverwarming dateert van 1923, ver vóór het aardgastijdperk. Het platform vindt 2023 een beter vertrekpunt voor nieuwe plannen dan 1923. (…)’

Bronnen
RTV Utrecht, 11 februari 2016: Utrecht: Eneco sjoemelt met stadsverwarming
DeStadUtrecht.nl, 12 februari 2016: Stadsverwarming minder energiezuinig dan afgesproken
DeStadUtrecht.nl, 13 februari 2016: Bezorgde burgers bieden manifest aan over stadsverwarming
Foto: Renovatie stadsverwarming Utrecht (foto: Dura Vermeer)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.