Steeds meer aardwarmteprojecten

24 juli 2015 – Het aantal aardwarmteprojecten in Nederland groeit. Minister Kamp heeft besloten meer geld vrij te maken om risico’s van misboringen te helpen afdekken.

Voorbeelden van de groei

Tuinder levert ook aardwarmte aan woonwijk
In Pijnacker heeft het potplantenbedrijf Ammerlaan sinds 2010 een eigen aardwarmteproject. Na verloop van tijd kon het bedrijf een zwembad en later een serie tuinders van warmte voorzien. Tegen het eind van dit jaar zal het bedrijf nu ook een nabij gelegen woonwijk 470 flats van warmte gaan voorzien. De kosten worden deels gedekt door een Europese subsidie.
Kas Groente Net: ‘Het is het eerste project in Nederland waar glastuinbouw aardwarmte levert aan bestaande woningen. Met de overstap van gas naar aardwarmte wordt 622 ton CO2 uitstoot bespaard, dit is een reductie van 95%. (…)
De aardwarmte die aan de flats geleverd word,  heeft een temperatuur van 65 °C. Dit is lager dan de gaswarmte van de huidige HR ketels. Om de woningen goed te kunnen verwarmen worden de radiatoren vervangen door laagtemperatuur radiatoren met een groter warmteafgifte-vermogen. De HR ketels blijven als back up in de ketelhuizen van de flats staan, zodat bij calamiteiten, de bewoners niet in de kou komen te zitten. (…)’

‘Aanjaagfinanciering’ voor bronboorbedrijf
Het bedrijf Bronboringen Noord BV, dat zich richt op dienstverlening rond de levering van aardwarmte, heeft nu een Aanjaagfinanciering verkregen van de NOM om actiever te worden op de markt voor aardwarmte. Dit bedrijf wil installatiebedrijven helpen door veel van het vereiste en vaak ingewikkelde papierwerk voor haar rekening te nemen, zodat de installateurs kunnen blijven werken.
Groninger Internet Courant: ‘De nieuwe loot aan het bedrijf vergde een fikse investering. En daarvoor klopte Bronboringen Noord aan bij de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Met succes. Investment manager Jan Martin Timmer van de NOM gelooft namelijk in de nieuwe richting. ,,Wat dit bedrijf uniek maakt, is dat het de installateur, en daarmee ook de eindklant, volledig ontzorgt door het totale werk rond aardwarmte in beheer te nemen. Inclusief complexe berekeningen, verplichte melding van het systeem bij de overheid en contacten met leveranciers. Dat zie je bijna nergens in deze branche.”‘

Grootschalig aardwarmteproject in glastuinbouwgebied Vierpolders
AgriHolland:Vanaf 2016 gaat aardwarmte circa 50 hectare glastuinbouwareaal verwarmen in Vierpolders. In dit Zuid-Hollandse tuinbouwgebied wordt een geothermieproject gerealiseerd dat op deze schaal uniek is voor Nederland. Een aantal jaar geleden bleek dat de ondergrond van Vierpolders zeer geschikt is voor aardwarmte: op 2.300 meter diepte ligt een poreuze zandlaag met water van ongeveer 85°C. Acht ondernemers uit het tuinbouwgebied gaven de aanzet voor het project Vierpolders. Zij hopen met de bron een besparing van 14 miljoen m3 gas per jaar te realiseren en een vermindering van CO2-uitstoot met ruim 25 kiloton per jaar.’

Minister Kamp verdubbelt risicodekking aardwarmte
Minister Kamp reserveert € 93 mln als risicodekking voor boringen naar aardwarmte. Dat is een verdubbeling van het budget. Met deze subsidieregeling wordt een deel van het risico gedekt dat de aangeboorde watervoerende laag minder warmte oplevert dan verwacht.

 

Bronnen
KasGroenteNet, 15 juli 2015: Eind 2015 levert Ammerlaan warmte aan woonwijk
Telstar Online, 15 juli 2015: Start aardwarmteproject Pijnacker-Noord
Groninger Internet Courant, 15 juli 2015: Steeds meer vraag naar aardwarmte in Groningen – Aanjaagfinanciering van NOM voor Bronboringen Noord BV
AgriHolland, 14 juli 2015: Boren naar aardwarmte in glastuinbouwgebied Vierpolders is gestart 
Subsidieregeling risicodekking aardwarmte

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.