‘Stel besluit kernafval niet honderd jaar uit’

COVRA opslag hoogradioactief afval21 augustus 2015Besluit snel over hoe om te gaan met het radioactieve afval dat overblijft na de opwekking van kernenergie. Die oproep doet Peer de Rijk van WISE in de Volkskrant. 

Op 23 augustus moet de regering een Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval inleveren bij de Europese Commissie. De Europese richtlijn verplicht alle landen om burgers mee te kunnen laten praten over het plan.

Die deadline gaat Kamp, de verantwoordelijke minister, niet halen, zo liet hij de Tweede Kamer in mei al weten. Het plan is er al wel, zegt Peer de Rijk, directeur van WISE Nederland (World Information Service on Energy Nederland, organisatie tegen kernenergie). Het moet alleen eerst ter inzage worden aangeboden.

Uit het opiniestuk in de Volkskrant
‘(…) De inhoud is al wel bekend; de regering wil pas over honderd jaar een besluit gaan nemen over definitieve berging. Helaas mag dit van de Europese Commissie. De lidstaten worden weliswaar gedwongen een plan in te dienen, maar daarin mag staan dat er pas over honderd jaar gekozen gaat worden. (…) WISE vindt dat een regering die er voor kiest om kernafval te blijven produceren ook het lef moet hebben om duidelijk te maken wat er met dat afval moet gebeuren: Waar moet het worden opgeslagen, en op welke manier?
Dit zal de ook de kern van onze inspraakreactie worden: kiezen voor kernenergie? Dan ook met de billen bloot en locaties en methodes voor eindberging aanwijzen. Reken maar dat de bevolking dan graag zal participeren!(…)’

Onderzoek naar eindberging
Het radioactief afval uit Borssele, Dodewaard, Petten en onderzoeksinstituten en ziekenhuizen wordt nu opgeslagen in het COVRA (Centrale Opslag Voor Radioactief Afval) in Zeeland. ‘Eind 2014 stonden daar 41.500 vaten met laag en middelradioactief afval, 2.800 containers met verarmd uranium en ruim vijfhonderd vaten met hoogradioactief afval opgeslagen’, schrijft De Rijk. Het afval mag daar honderd jaar blijven; het is dus een tijdelijke oplossing. Volgens de richtlijn van de Europese Commissie moeten alle Europese landen volgende week een plan hebben over de definitieve berging van dat afval.

Autoriteit NVS over het Nationaal programma eindberging radioactief afval
‘(…) Het duurt zeer lang voordat de radioactiviteit van hoogradioactief afval afneemt. Na ongeveer een kwart miljoen jaar zit het op een natuurlijk niveau. Na recyclen is het verglaasde afval nog maximaal 10.000 jaar bovengemiddeld radioactief. In Europees verband vindt daarom onderzoek plaats naar mogelijkheden om de levensduur van hoogradioactief afval te verkorten. Verkorting is mogelijk door:

  1. verdere afscheiding (‘partitioning’) van langlevende radioactieve elementen. Dit is vergelijkbaar met het opwerken van radioactief materiaal;
  2. omzetten van stoffen met een lange vervaltijd in stoffen die niet of maar kort radioactief zijn.

Ook Nederland neemt aan dit onderzoek deel. Het onderzoek is nog niet zover dat aan te geven is of en wanneer deze technieken beschikbaar komen. (…)’

In het meerjarig onderzoek naar eindberging van radioactief afval OPERA, wordt ondergrondse opslag in steenzout en klei onderzocht. Ook opslag in het buitenland is een mogelijkheid. Tot nu is alleen een opslag in de Verenigde Staten, zo schrijft COVRA op haar website. In Europa wordt de mogelijkheid voor ondergrondse opslag van hoogradioactief afval verwacht in 2025.

Bronnen
de Volkskrant, 21 augustus 2015: Stel besluit kernafval niet honderd jaar uit
Co2ntramine, 20 augustus 2015: Regering vraagt Europa uitstel voor opslagplannen kernafval in zoutkoepels of kleilagen
Europese Commissie over radioactief afval
Richtlijn Europese Commissie: COUNCIL DIRECTIVE 2011/70/EURATOM of 19 July 2011 establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste
COVRA over OPERA-onderzoek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming over radioactief afval

Foto: COVRA (Opslag hoogradioactief afval)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.