‘Provincie moet lokale windenergie stimuleren, niet belemmeren’

‘Provincie moet lokale windenergie stimuleren, niet belemmeren’

16 juni 2016De provincie moet windenergie niet aan banden leggen, maar juist stimuleren. In een opiniebijdrage in de Leeuwarder Courant pleiten de Friese Milieufederatie en Greenpeace voor het schrappen van beperkende regels in Friesland.

Uit de opiniebijdrage
‘(…) De provincie Fryslân [legt] de ontwikkeling van windenergie aan banden. Met name de realisatie van lokaal geproduceerde windenergie wordt tegengehouden. Bijzonder, want het blijkt dat juist deze initiatieven op breed draagvlak kunnen rekenen. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde om de energietransitie mogelijk te maken. Het schrijnendste voorbeeld van een project dat wordt tegengehouden is de dorpsmolen van Reduzum.
De dorpsmolen daar is net als veel andere dorpsmolens gefinancierd door de inwoners zelf. Begin jaren negentig besloten ze om samen hun eigen elektriciteit schoon te gaan opwekken. De dorpsbewoners zijn nog steeds erg blij met hun doarpsmûne. De molen heeft zichzelf in acht jaar terugverdiend en daarna nog eens 61.000 euro opgeleverd, geld dat is geïnvesteerd in het dorp. Zo kreeg de school zonnepanelen en de speeltuinen kregen prullenbakken.
Met dit principe liep Reduzum samen met vele andere dorps- en boerenmolens in Friesland landelijk voorop. Ze hadden een voorbeeldfunctie van hoe we met duurzame energie kunnen omgaan. Nog steeds worden de Friese dorpsmolens in de rest van Nederland genoemd en geroemd.
De windmolen in Reduzum is nu aan het einde van zijn levensduur en het dorp wil graag een nieuwe molen. Het krijgt echter nul op het rekest van de provincie. Uit politieke overwegingen heeft dit college ervoor gekozen om alle nieuwe windmolens in het IJsselmeer te plaatsen en de mogelijkheden voor vervanging van bestaande molens sterk te beperken.
De inwoners van Reduzum staan niet alleen in hun strijd. De komende vijf jaar bereiken in Friesland nog ruim tweehonderd kleinere windmolens het einde van hun levensduur. Veel molens zijn in bezit van lokale boeren, andere zijn gezamenlijk eigendom. Samen goed voor bijna twee derde van het huidige aantal Friese windmolens. Door het sterk beperkende provinciale beleid zal een groot deel de komende jaren worden afgebroken, zonder dat er nieuwe molens voor in de plaats komen.
Daarmee zal ook het draagvlak dat langzaam is opgebouwd, in deze gebieden verdwijnen. De provincie gooit met haar restrictieve beleid het kind met het badwater weg. Dat is zonde, omdat we initiatieven zoals die van Reduzum hard nodig hebben om de provinciale doelstelling te halen. We gaan het niet redden met alleen de door de provincie geplande zonneweides en mestvergisters. Lokaal geproduceerde windenergie hebben we hard nodig.
Onze boodschap aan de provincie Friesland is simpel: geef lokaal geproduceerde windenergie een belangrijke plek in de uitvoering van de ambitieuze plannen. Steun de initiatieven van energiecoöperaties, burgers en boeren en schrap de beperkende regels. (…)’
Ondertekend door:  Hans van der Werf, directeur Friese Milieufederatie; Josje Fens, campagneleider Energie Greenpeace: Eric Douma, portefeuillehouder energie LTO; Geart Kooistra, voorzitter LTO Noord provincie Fryslân; Felix Olthuis, voorzitter PAWEX en REScoopNL, bestuurslid NWEA; Michiel Forner, Emergya Wind Technologies.

 

Bronnen
Leeuwarder Courant, 16 juni 2016: Fryslân, stimuleer lokale windenergie (via Blendle)
Zie ook
Over de dorpsmolen in Reduzum: Hier opgewekt
EenVandaag, 18 april 2016: Reduzum wil maar mag geen grotere windmolen plaatsen
Foto: still uit reportage EenVandaag

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.