Stroom van vijfduizend zonnepanelen wordt omgezet in waterstof

Stroom van vijfduizend zonnepanelen wordt omgezet in waterstof

12 april 2017 – Bij de aardgasbuffer bij Veendam zal stroom van vijfduizend zonnepanelen worden omgezet in waterstof; een nieuwe manier om duurzame energie op te slaan. Het is een project van twee Gasunie-bedrijven.

Uit een persbericht van Gasunie
‘(…) Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy willen bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Hiervoor starten zij een pilotproject (HyStock) dat tot doel heeft om een power-to-gas installatie bouwen; de eerste in Nederland met een capaciteit van 1 Megawatt of meer. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcavernes. Hiermee willen de Gasunie-dochters de markt voor groene waterstof verder ontwikkelen. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer.

Henk Abbing (EnergyStock): ‘In de vorm van waterstof op grote schaal duurzame energie bewaren’

Waterstof als energiedrager 
EnergyStock en Gasunie New Energy voorzien voor de aardgasbuffer bij Zuidwending (provincie Groningen) een grote rol in een duurzame energievoorziening.
Henk Abbing, directeur EnergyStock hierover: “Duurzame elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die dat op grote schaal betrouwbaar kan. Met waterstof kan dat wel. In de vorm van waterstof kun je duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.”
Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen met het plan ertoe bijdragen dat de markt voor groene waterstof verder tot ontwikkeling komt.

Van energiemanagement naar energietransitie
EnergyStock voert, als eigenaar van de aardgasbuffer, een energiemanagementprogramma uit waarmee ze haar energiegebruik wil verminderen en vergroenen. Een van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op haar terrein. “Daarbij ontstond het idee om een deel van de overgebleven ruimte te gebruiken voor een power-to-gas installatie. Er zijn in Nederland nu nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof. Nederland loopt hierin achter op bijvoorbeeld Duitsland waar ze verder zijn met wind en zon. Ook in Nederland begint het aandeel hernieuwbare energie toe te nemen. We willen ervaring opdoen over het potentieel en de technologische uitdagingen en de mogelijkheden voor het opschalen in de toekomst. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn straks aangesloten op duurzame elektriciteit uit Scandinavië en Duitsland. EnergyStock heeft   opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningelektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie. Samen met Gasunie New Energy willen we ervoor zorgen dat alle kostbare duurzame energie gebruikt wordt en er geen duurzame energie verloren gaat.”

Power-to-gas installatie
De zonnepanelen worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. Eén megawatt van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof. Daarvoor worden drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst: één bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof. De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer.

Over het power-to-gas proces
Power-to-gas is een proces waarbij duurzaam opgewekte elektriciteit uit bijvoorbeeld zon en wind wordt omgezet in waterstof. Dit wordt gedaan door in een proces dat elektrolyse wordt genoemd met behulp van groene stroom  water te scheiden in groene waterstof en zuivere zuurstof. Waterstof is een grondstof voor verschillende industriële processen. In de toekomst zal waterstof belangrijk worden als brandstof voor motorvoertuigen. Ook kan het weer worden omgezet in duurzame elektriciteit in periodes waarin dat onvoldoende wordt opgewekt. Het belangrijkste voordeel van waterstof ten opzichte van groene stroom is dan het langdurig kan worden opgeslagen, bijvoorbeeld in speciaal voor gasopslag uitgeloogde zoutcavernes in de ondergrond bij Zuidwending.

Over de locatie
In de provincie Groningen ligt bij Veendam, tussen Zuidwending en Ommelanderwijk een opslag voor aardgas diep onder de grond. In deze ‘‘Aardgasbuffer Zuidwending’’ wordt aardgas opgeslagen in holtes in zoutlagen die speciaal voor gasopslag zijn gemaakt. Zo’n holte wordt een caverne genoemd. De cavernes liggen op een diepte tussen de 1.000 en 1.500 meter en het volume varieert van 5.000 MWh tot 10.000 MWh. De aardgasbuffer is aangesloten op het betrouwbare hoofdgastransportnet van GTS, in het hart van de TTF-markt. De eigenaar van de cavernes is EnergyStock, dochterbedrijf van Gasunie.

Over de partners: EnergyStock
EnergyStock biedt unieke snel wisselende gasopslagdiensten aan die klanten nodig hebben voor portfoliomanagement en handel. Gedurende het hele jaar heeft EnergyStock hiervoor 24/7 injectie- en uitzendcapaciteit beschikbaar. De injectie- en uitzendcapaciteit van EnergyStock is hoog en betreft een van de hoogste ter wereld. Daarbij is EnergyStock in staat binnen 15 minuten om te schakelen van volledig injecteren naar volledig uitzenden.

Over de partners: Gasunie New Energy
Gasunie New Energy richt zich op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. New Energy kijkt met name naar nieuwe technologieën die zich op kleine schaal hebben bewezen. Haar doel is om deze concepten samen met partners op te schalen naar commerciële toepassingen. Hierbij kijkt New Energy niet alleen naar de technologische en financiële aspecten, maar ook naar de maatschappelijke. New Energy is dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie, die zorgt voor het gastransport in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie wil vanuit haar publieke rol en op basis van haar kennis en expertise op het gebied van gas bijdragen aan het welslagen van de energietransitie. New Energy geeft daar invulling aan. (…)’

Bronnen
Gasunie, persbericht, 12 april 2017: Groot waterstofproject met duizenden zonnepanelen
Website Waterstofproject Zuidwending
Brochure: Aardgasbuffer Zuidwending. Van Aardgasbuffer naar energieghub. (pdf, 8 pag.)
Illustraties: Gasunie
Portretfoto: Gasopslag Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.