Onderwerp: Van Oostveen

Vergunning voor 99 windmolens in Wieringermeerpiolder

7 mei 2015 – Windpark Wieringermeer heeft vandaag vergunningen verkregen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder. Persbericht Nuon (…) Tegelijkertijd hebben de ministeries van EZ en I&M het Rijksinpassingsplan vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan...Lees verder
|Reageer|door: Redactie