foto: Evora

Technologie kan CO2-uitstoot wereldwijd doen dalen met 64% in 2050

Technologische ontwikkelingen kunnen de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot met 64% verminderen in 2050. Dit schrijft het economisch bureau van de bank ING in het (Engelstalige) scenariorapport Technology, the climate saviour?

Deze mogelijke afname ligt dicht bij de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050. De implementatie van de nodige technologie kost wel tijd. Daardoor wordt het tussendoel voor 2030 niet gehaald. En ook bij een snelle technologische ontwikkeling blijft het overheidsbeleid essentieel, onderstrepen de ING-onderzoekers. Niet alleen om technologie gericht op CO2-reductie te stimuleren, maar ook om negatieve neveneffecten van deze technologie tegen te gaan.

Het terugdringen van de energiegerelateerde CO2-uitstoot van 33 gigaton naar 12 gigaton in 2050 in het Positive Tech Scenario zal volgens de ING-economen in een tweetrapsraket gaan. “Een hogere energie efficiëntie, zoals betere isolatie en processen in fabrieken en woningen en efficiënter rijdende auto’s en vrachtwagens, is de eerste en goedkoopste stap. Met de huidige energie-efficiëntie zou in 2050 de uitstoot 34 gigaton hoger liggen door een blijvend groeiende economie. Toegenomen efficiëntie compenseert dit volledig,” stelt Gerben Hieminga, energie-econoom bij het economisch bureau van ING.

990 miljoen elektrische auto’s in 2040

Op de tweede plaats moet de daadwerkelijke daling komen van elektrificatie en zon- en windenergie. Het Positive Tech Scenario vermeldt dat er in 2040 990 miljoen elektrische personenwagens zullen rijden. Er worden dan geen auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht. De Nederlandse ambities liggen hoger; al in 2030 dienen alle verkochte auto’s emissieloos te zijn. Daarnaast zal het aantal elektrisch aangedreven vrachtwagens sterk toenemen. Wind- en zonne-energie zullen in 2050 wereldwijd tweederde van de stroom leveren. Momenteel wordt nog tweederde opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen.

Zon- en windenergie zullen de komende jaren nog veel concurrerender worden voor wat betreft prijs. In het Positive Tech Scenario blijft de rol van nucleaire energie beperkt.

Risico op rebound

De CO2-verlaging die de technologische vooruitgang zal brengen komt te laat voor de doelstellingen die door de internationale gemeenschap zijn gezet voor het jaar 2030, omdat de technologie pas rond 2040 echt een impact gaat krijgen. Overheidsmaatregelen blijven van cruciaal belang om de reductie te bewerkstellingen en de opwarming van de aarde te beperken. Eén daarvan is de noodzaak om reboundeffecten tegen te gaan: als de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt, wordt deze goedkoper waardoor de vraag uit sectoren zoals de scheepvaart en luchtvaart weer kan gaan stijgen. Dit leidt dan weer tot een CO2-stijging. Wereldwijde maatregelen voor koolstofprijzen en subsidies moeten dit effect tegengaan. Nieuwe technologie in bredere zin kan ook leiden tot meer CO2-uitstoot, zoals het minen van bitcoins. Maatregelen van de overheid op dit vlak kunnen deze onbedoelde effecten tegengaan.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Technologie kan CO2-uitstoot wereldwijd doen dalen met 64% in 2050”

ROLAND HAFFMANS|10.12.18|11:20

@: “Wind- en zonne-energie zullen in 2050 wereldwijd tweederde van de stroom leveren” dus 1/3 blijft afhankelijk van fossiele energie in 2050 in dit zogenaamde “positieve senario”.

@: “als de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt, wordt deze goedkoper waardoor de vraag uit de scheepvaart en luchtvaart weer kan gaan stijgen” Blijkbaar ontbreekt in dit senario en effectieve CO2 heffing. Nu al is de km-prijs van een e-auto veel lager dan de km-prijs van een diesel of benzine auto.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.