‘Tempo wind-op-land moet omhoog’

‘Tempo wind-op-land moet omhoog’

3 januari 2016De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) constateert dat met het huidige tempo van de bouw van nieuwe windmolens op land de doelstelling van het Energieakkoord niet zal worden gehaald. En dat komt nota bene door de belemmeringen die het Rijk en verschillende provincies zelf opwerpen. De NWEA roept het Rijk op de belemmeringen op te ruimen.

Uit het bericht van de NWEA
‘(…) Op land werd er [in 2016] voor 222 megawatt aan nieuwe windmolens neergezet. Dat is veel minder dan de 406 megawatt in 2015. Om de doelen uit het Energieakkoord van 6.000 megawatt op land in 2020 en 4.450 megawatt op zee in 2023 te kunnen halen moet het opgesteld vermogen jaarlijks toenemen met gemiddeld ongeveer 700 megawatt op land en 500 megawatt op zee.
NWEA constateert dat met het huidige tempo de doelstelling uit het Energieakkoord voor windenergie op land niet zal worden gehaald. Hoofdoorzaak is dat de Rijksoverheid en verschillende provincies te weinig nieuwe windmolens mogelijk maken. Om klimaatverandering tegen te gaan roept NWEA het Rijk op om ruimtelijke belemmeringen snel op te lossen. Provincies moeten stoppen met het opleggen van bovenwettelijke regels voor windenergie. (…)’

In 2016 zijn er in Nederland 229 nieuwe windmolens geplaatst met een totaal vermogen van 822 megawatt. De nieuwe windmolens leveren jaarlijks genoeg schone elektriciteit om een stad van 450.000 inwoners van stroom te voorzien. In totaal staat er ultimo 2016 voor 4.247 megawatt vermogen aan windenergie op land en op zee. In 2016 verdrievoudigde het vermogen van windenergie op zee tot 957 megawatt. Dit is te danken aan de oplevering van het Gemini Windpark ten noorden van Friesland met een vermogen van 600 megawatt.

Bronnen
NWEA, 28 december 2016: Bijna 230 nieuwe windmolens geplaatst in 2016
Foto: Plaatsing eerste wieken op windmolen Prinses Alexia Windpark Nuon  (Foto: Nuon/Jorrit Lousberg)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.