foto Chris Pennarts / Tennet

Tennet onderzoekt inzet van decentrale stroomproductie voor netevenwicht

Koudekerk aan de Rijn. Tennet werkzaamheden. COPYRIGHT Chris Pennarts info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet gaat onderzoeken of het mogelijk is met decentraal elektrisch vermogen –zoals dat van onder meer zonnepanelen– deel te nemen aan de markt voor regelvermogen, dat voor evenwicht tussen vraag en aanbod op het Nederlandse hoogspanningsnet zorgt.

TenneT gaat dit doen samen met zeven marktpartijen: Engie, Enova, Escozon & Energie Samen, Next Kraftwerke & Jedlix, Scholt Energy & Enervalis, Sympower en Vandebron.

Dit initiatief volgt op een eerdere test met energieleverancier Vandebron. Het heeft ook een bredere onderzoeksopzet. Bronnen van waaruit de betrokkenen regelvermogen willen leveren zijn, naast zonneparken, windturbines, installaties voor warmtekrachtkoppeling, warmtenetten, elektrische auto’s, elektrische boilers en elektrische pompen. Tot nu toe vindt het regelen van de balans op het net vooral plaats door middel van conventionele elektriciteitscentrales. In de toekomst wordt ondersteuning vanuit decentrale bronnen steeds belangrijker, onderstreept Tennet.

Om de juiste data tussen de leveranciers van flexibel vermogen voor balanshandhaving en Tennet te kunnen uitwisselen, zullen binnen de pilot nieuwe datacommunicatietechnologieën worden getest. Tennet en de stroomleveranciers gaan zich ook buigen over geschikte methoden voor verificatie van de levering van regelstroom uit een pool van duurzame decentrale bronnen. Bij het selecteren van geschikte partners heeft de netbeheerder gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technologieën en assets.

Evenwicht en regelvermogen

Eén van de wettelijke taken van Tennet is de balanshandhaving van het hele Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moeten er altijd in evenwicht zijn. Tennet realiseert dit door het afroepen van verschillende balansproducten, zoals FCR (frequency containment reserve), aFRR (automatic frequency restoration reserve) en mFRR (manual frequency restoration reserve). Dit zijn voor de hele Europese Unie gestandaardiseerde productnamen.

FCR wordt gebruikt voor corrigeren van balansverstoringen binnen enkele seconden tot 15 minuten. Populair hiervoor zijn waterkrachtcentrales gevoed door een stuwmeer, zoals in het Belgische Coo, die geen opwarmtijd nodig hebben. AFRR en mFRR worden gebruikt om vraag en aanbod in een tijdframe van een kwartier tot uren te ondersteunen. Dit ter opvang van bijvoorbeeld een uitgevallen centrale of een verkeerde verwachting van de hoeveelheid wind-of zonne-energie.

Het inzetten van alternatieve bronnen in de aFRR-markt is met de huidige specificaties en communicatietechnologie nog niet altijd mogelijk. Het doel van Tennet voor deze pilots is dan ook het onderzoeken en waar mogelijk reduceren van de barrières om regelvermogen op basis van decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen aan te bieden. Hiermee wil Tennet waarborgen dat er ook in de toekomst voldoende leveranciers en flexibel vermogen zijn voor het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.