TenneT wil 130 miljoen euro besteden aan verlaging transporttarieven voor elektriciteit

TenneT heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel ingediend om 130 miljoen euro te besteden aan verlaging van de transporttarieven voor stroom in 2016.
TenneT CEO, Mel Kroon: “De 130 miljoen euro kunnen wij inzetten voor tariefsverlaging vanwege de goede resultaten van TenneT’s stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (NorNed kabel) en België.”
TenneT stelt als eigenaar of mede-eigenaar van deze zogenoemde interconnectoren transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten) komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit; hoogspanningsverbindingen (zeekabels of landlijnen) met het buitenland. Als de resterende veilinggelden niet gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het vergroten van de interconnectiecapaciteit, dan kunnen die resterende veilinggelden worden ingezet voor het secundaire doel, namelijk tariefsverlaging. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.