TenneT zoekt nieuwe manier om elektriciteitsnet stabiel te houden

TenneT zoekt nieuwe manier om elektriciteitsnet stabiel te houden

1 augustus 2016 – TenneT zoekt naar alternatieven voor conventionele energiecentrales om het elektriciteitsnet stabiel te houden bij een fluctuerend aanbod van wind- en zonne-energie. De netbeheerder start vier nieuwe proefprojecten.

‘In de komende jaren zal de opwek van duurzame elektriciteit een vlucht nemen en zullen er momenten komen waarop er nauwelijks meer grote centrales draaien. Juist dan is er flexibiliteit nodig om fluctuaties op te vangen’, aldus TenneT-topman Ben Voorst in een bericht van TenneT. De netbeheerder start daarom vier proefprojecten om alternatieven voor de grote centrales te zoeken, samen met Engie, KPN, Peeeks en Senfal.

Uit een bericht van TenneT
‘(…) Deze partijen zijn van plan primaire reserve te gaan leveren met behulp van o.a. (sturing van) combinaties van watergemalen, koelinstallaties, WKK’s, (gebruikte) batterijen, warmteboilers, zonnepanelen en windmolens. (…)
Eerder dit jaar deed TenneT een oproep aan partijen die een product kunnen leveren dat voldoet aan de gestelde specificaties op het gebied van regelsnelheid, maar tegen barrières aanlopen die deelname aan de reguliere veilingen verhinderen. Op basis van selectiecriteria als schaalgrootte, tijden van levering, productportfolio en mogelijkheden tot dataoverdracht zijn uiteindelijk vier partijen geselecteerd. TenneT heeft getracht een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technologieën te selecteren voor de levering van primaire reserve. Hierdoor kan een optimaal inzicht worden verkregen in de barrières die ervaren worden bij toetreding tot deze markt.
De planning is dat de pilot partijen vanaf januari 2017 primaire reserve gaan leveren aan TenneT. Voor TenneT is het doel van deze pilot om inzicht te krijgen in beperkingen van de huidige eisen voor kleine partijen en hoe de systemen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt voor levering van primaire reserve. Het is de bedoeling dat door de ervaring die in deze pilots wordt op gedaan straks alle marktpartijen gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe en verbeterde mechanismen. Daarbij zal dan op basis van normale concurrentie (door middel van bijvoorbeeld biedladders en veilingen) bepaald worden welke aanbiedingen daadwerkelijk gebruikt worden in de operationele bedrijfsvoering. (…)’

Eerder startte TenneT al een proefproject op met The New Motion, waarbij reservevermogen wordt gehaald uit de accu’s van elektrische auto’s.

Bronnen
TenneT, persbericht, 1 augustus 2016: TenneT bereidt elektriciteitssysteem voor op toename duurzame energie
The New Motion, 10 februari 2016: Wereldprimeur: Bijzondere rol voor elektrische auto’s voor stabiel elektriciteitsnet

Foto: Paul Tolenaar/FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.