Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde

Schermafdruk 2015-09-08 07.10.03
TNO
‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde’
Samenvatting

21 juli 2015, 89 pagina’s

Samenvatting
Met de opkomst van hernieuwbare energie groeit ook het aandeel dat afkomstig uit fluctuerende bronnen, zoals zon of wind. Bij realisatie van de doelen van het Energieakkoord wordt in 2020 circa 20-25% van de Nederlandse elektriciteit gewonnen uit deze fluctuerende energiebronnen. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van het huidige aandeel stroom uit wind en zon. Na 2020 neemt het aandeel van deze bronnen in de elektriciteitsproductie verder toe, met een verdere toename van windvermogen op land en zee en groei van lokale energieopwekking. De Nationale Energieverkenning 2014 schat dat 49-53% van de in Nederland opgewekte stroom in 2030 afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Daarbij kan de productie van elektriciteit uit zon en wind op bepaalde momenten zo groot zijn dat het aanbod, zonder nadere aanpassingen, substantieel groter is dan de momentane vraag naar energie.
Aanpassingen zijn nodig om ook in de toekomst vraag en aanbod van elektriciteit altijd en overal met elkaar in evenwicht te brengen, ook wanneer vraag én aanbod sterk fluctueren. Flexibiliteit is een kernbegrip van de toekomstige stroomvoorziening. Het begrip flexibiliteit staat hier voor het vermogen van marktpartijen om zo snel als nodig in te spelen op fluctuaties in aanbod en/of vraag naar elektriciteit. Het tijdig en effectief voorzien in de groeiende behoefte aan de flexibiliteit van ons energiesysteem wordt wel gezien als een van de grootste uitdagingen in de energietransitie. Hierin zijn uiteraard technische aspecten van belang: fysieke bronnen van flexibiliteit, hun technische karakteristieken en functionele toepassing. Maar niet minder belangrijk zijn de financieel economische aspecten: de economische waarde van flexibiliteit en de inrichting van de energiemarkten, zodat die waarde ook verzilverd kan worden.

Meer informatie
TNO, persbericht, 7 september 2015: Flexibiliteit én zekerheid essentieel in toekomstbestendig energiesysteem
TNO, toelichting, 7 maart 2015: Hoe moet ons energiesysteem veranderen, om er morgen warmpjes bij te zitten?
BNR, 7 september 2015: TNO: Elektriciteitsnet niet voorbereid op zonne- en windenergie (met audio interview 2’22”)
FluxEnergie, 8 september 2015: TNO: ‘Elektriciteitsnet niet voorbereid op zonne- en windenergie’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.