Zijn toekomstige CO2-emissies betrouwbaar te schatten?

Zijn toekomstige CO2-emissies betrouwbaar te schatten?

24 januari 2017 – Om toekomstige klimaatverandering in te kunnen schatten, is het belangrijk te weten hoe toekomstige CO2-emissies zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt vaak gebruikgemaakt van model-gebaseerde scenario’s. De meest onzekere factoren in die scenario’s zijn nu duidelijk: de economische groei en de technische ontwikkelingen. 

Een aantal internationale onderzoekers, waaronder onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, hebben 6 modellen bekeken en vastgesteld welke factoren in deze modellen effect hebben op de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen. Ze hebben de uitkomsten van hun onderzoek gepubliceerd in Nature Climate Change.

Uit een bericht van PBL
‘(…) De onzekerheid in economische groei en de ontwikkeling van energie-efficiëntie blijken de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van emissies van broeikasgassen. (…) In een nieuwe publicatie in Nature Climate Change hebben Europese onderzoekers (waaronder onderzoekers van het PBL) samengewerkt om te bepalen welke factoren hierbij de grootste impact hebben op de uitkomsten van verschillende modellen in termen van CO2-emissies. Het betreft hier de verwachte ontwikkelingen in de wereldbevolking, inkomen, energie-efficiëntie, voorraden van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Bovendien is gekeken naar de onzekerheid in deze factoren. Met behulp van geavanceerde statistische methoden heeft de studie de individuele bijdrage van elk van deze factoren bepaald en ook hun interactie. Van deze 6 factoren bleken wereldwijde inkomensgroei en energie-efficientie het meest belangrijk. (…)
De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Ze kunnen ook worden gebruikt om effectieve beleidsmaatregelen te identificeren. De studie laat onder meer het belang zien van maatregelen om energie-efficiëntie te stimuleren. (…)’

 

Bronnen
PBL, 23 januari 2017: Verwachtingen rond economische groei en energie-efficientie meest bepalend voor toekomstige CO2-emissies
PBL, link naar publicatie Nature Climate Change
Persbericht FEEM, 16 januari 2017: “Sensitivity of projected long term CO2 emissions across the Shared Socioeconomic Pathways” published by Nature Climate Change
Foto: Greenpeace (Jiri Rezac)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.