Trouw over gaswinning: ‘Kabinet schoffeert burgers’

14 september 2015 – Afgelopen vrijdag kwam Trouw met een opmerkelijk hard hoofdredactioneel commentaar over hoe het kabinet omgaat met de bezwaren tegen de gaswinning in Groningen: ‘Het kabinet-Rutte walst over burgers heen’.

De aanleiding was het interview dat de de dag ervoor had met Jacques Wallage. Wallage was een van de voorzitters van de Dialoogtafel rond gaswinning, aardbevingen en aardbevingsschade. Het commentaar van Trouw kreeg de kop ‘Als de overheid burgers schoffeert, lijdt de democratie schade’.

Uit het commentaar van Trouw
‘(…) Wallage concludeert bitter dat de overheid (minister, provincie, gemeenten) dit overleg heeft beschouwd als een wassen neus. Burgers en maatschappelijke organisaties werden in de waan gebracht dat ze mee mochten praten, maar uiteindelijk werden alle belangrijke besluiten genomen ‘achter de rug van de Tafel om’. De Tafel, die in 2014 begon, gaat alweer ter ziele. Gesneefd door de opstelling van de overheid. En de schade is groot, in de eerste plaats in Groningen. Het vertrouwen van de burgers in de politiek en in de Nam, toch al minimaal, loopt nog meer averij op. Eerder al stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een vernietigend rapport dat bij de gaswinning jarenlang geen enkele rekening werd gehouden met de veiligheid van de Groningse bevolking. Vervolgens moest de rechter eraan te pas komen om alle huiseigenaren in het aardbevingsgebied recht op compensatie toe te kennen voor de waardedaling van hun woning. De dialoog is vervangen door juridische strijd. “Dat krijg je ervan,” zegt Wallage, “als je je overlegpartners niet serieus neemt.” (…) Laat het kabinet zich dit aantrekken. De democratie is te kwetsbaar om burgers te schofferen. (…)’

 

Bronnen
Commentaar Trouw, 11 september 2015: Als de overheid burgers schoffeert, lijdt de democratie schade (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.