TU Delft: ‘Geef Nederland regie Europese energievoorziening’

24 maart 2015 – De TU Delft heeft een plan ontwikkeld voor de Europese energievoorziening, waarin Nederland de regierol zou kunnen vervullen.

In ‘Het Delft Plan’ wordt Nederland gezien als ‘Energy Gateway van Europa’. Met dit plan wil de TU Delft een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten.

Uit een nieuwsbericht van de TU Delft:
‘Het Delft Plan geeft richting en perspectief aan beleid, marktpartijen, wetenschap en andere betrokkenen, gericht op no-regret stappen. Voor de TU Delft is het een koers om de wetenschappelijke sterktes verder uit bouwen. Conversie, opslag, handel en transport zijn daarbij sleutelbegrippen.

Voortbouwend op haar sterktes, heeft Nederland met haar fysieke infrastructuur, de geografische ligging, haar sterke handelsgeest en wetenschappelijke sterktes een unieke uitgangspositie om hierin een spilfunctie in Europa te vervullen. Maar hoe?De kern van het antwoord is een geïntegreerd en vooral flexibel systeem, in het plan gevisualiseerd als een ‘diamant’. Straks moeten conversie en opslag een strategische brug vormen tussen een fluctuerend aanbod van energie en een fluctuerende vraag, zodat gebruikers in Noordwest Europa op elk moment over de gewenste hoeveelheid en vorm van energie kunnen beschikken. De diamant laat zien dat daartoe verschillende energiedragers en koolstofbronnen in elkaar omgezet moeten en kunnen worden afhankelijk van het aanbod en de vraag.

“Het energiesysteem is complex. Het is een markt met veel verschillende energiedragers en opslag- en conversiemethodes. Zo’n markt vraagt om regie. Wie straks met het meeste rendement energie om kan zetten, kan opslaan en kan transporteren kan de regie in handen nemen. Conversie, opslag, transport en systeemintegratie zijn daarbij de sleutelbegrippen”, zegt Paulien Herder voorzitter van het Delft Energy Initiative van de TU Delft en hoogleraar Energy Systems Design in Energy & Industry en mede-initiator van Het Delft Plan.

Nederland als energiehandelsland

“Met toekomstige conversie-, opslag en transporttechnieken kun je energieoverschotten in het ene deel van Europa benutten in delen waar op dat moment een tekort is of omzetten in producten,” zegt Tim van der Hagen, decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en initiator van Het Delft Plan. “In een ideale Europese energiemarkt zou je zonne-energie uit Zuid-Europa halen, waterkracht uit Scandinavië en de Alpen, windenergie uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Duitsland en kernenergie uit Frankrijk en benut je de opkomende decentrale opwekking. Een dergelijk complex geïntegreerd systeem vraagt om regie en Nederland heeft alles in huis om die regierol te kunnen vervullen. In feite hoeven we alleen maar te blijven doen waar we goed in zijn”.

Het Delft Plan

Het Delft Plan is op initiatief van TU Delft en met input van een groot aantal Delftse wetenschappers en verschillende stakeholders uit de energiesector in Nederland tot stand gekomen. Het Delft Plan kan worden gezien als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van de gezamenlijke koers van de Nederlandse overheid, innovatieve marktpartijen en onderzoeks- en onderwijsinstituten.

150324-Diamant-TUDelftEnergieplan

Bronnen
TU Delft, 24 maart 2015: Nederland kan regierol nemen in Europese energiemarkt
Rapport TU Delft, 24 maart 2015: ‘Het Delft Plan’ (pdf, 23 pagina’s)

Videopresentatie TU Delft.
‘Sleutelwoorden: conversie, transport en opslag’ (3’46”)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.