Tweede Kamer: over tien jaar alle nieuwe auto’s emissieloos

30 maart 2016 – De Tweede Kamer wil dat er naar streeft dat over tien jaar alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat dan alle nieuwe auto’s elektrisch moeten zijn.

Een motie van de PvdA (Jan Vis) (mede ondertekend door Van Veldhoven, Van Tongeren, Dik-Faber, Wassenberg en Klein) kreeg steun van een meerderheid van de Kamer.

De motie was overigens flink afgezwakt door het woord ‘streven’ toe te voegen.

De aangepaste tekst van de motie:
‘(…) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende:

  • dat het mogelijk is om met auto’s te rijden die geen vervuilende stoffen uitstoten;
  • dat dit type auto’s in prijs snel goedkoper zal worden en dat de actieradius steeds groter zal worden en dat dit proces sneller verloopt wanneer emissieloos vervoer de standaard wordt;
  • dat ook andere landen (Noorwegen, VS) beleid ontwikkelen voor emissieloos vervoer;

spreekt uit dat Nederland moet streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto’s in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 29 maart 2016: Nader gewijzigde motie van het lid Jan-Vos c.s. (t.v.v. 30196, nr. 448) over de verkoop van emissieloze auto’s in 2025

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.