Vanmiddag debat Tweede Kamer over boren naar olie en gas

Debat Tweede Kamer over boren naar olie en gas

2 maart 2016Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over ‘mijnbouw’. Het plenair debat gaat o.a. over de groeiende problemen met kleine gasvelden en de injectie van afvalwater uit de olie- en gasindustrie. De exacte tijdstip van aanvang is nog niet bekend gemaakt.

Het plenaire debat is via een livestream te volgen.

‘Draagvlak voor olie- en gaswinning verdwijnt in rap tempo’
Milieudefensie over het debat
‘(…) Er wordt een aantal locaties besproken waar burgers en lokale overheden zich verzetten tegen plannen van bedrijven om gas of olie te winnen. Het draagvlak daarvoor verdwijnt in rap tempo. Steeds meer burgers, maar ook gemeenten en provincies, willen een fossielvrije toekomst en kiezen voor schone energie. (…) Het aantal actiegroepen tegen boringen in ons land groeit gestaag. Bijvoorbeeld in Woerden en op Terschelling, twee locaties waar boorplannen zijn en waarover de Kamer [vandaag] debatteert. Er is steeds minder draagvlak voor olie- en gaswinning in Nederland, niet alleen vanwege de plaatselijke risico’s of overlast, maar ook doordat steeds meer mensen de gevaren inzien van klimaatverandering. Bovendien zijn fossiele brandstoffen op aan het raken. Veel mensen willen graag zo snel mogelijk een fossielvrije energievoorziening. Zij zien liever dat overheid en energiebedrijven hun geld investeren in de broodnodige omschakeling naar duurzame energie en in energiebesparing.
Evert Hassink: “We moeten snel af van klimaatonvriendelijke fossiele brandstoffen. Het is onnodig en onverantwoord om koste wat kost de laatste restjes olie en gas uit de grond te persen. De Tweede Kamer moet de regels rond gas- en oliewinning in ons land stevig aanscherpen. Dat kan in de Mijnbouwwet, die binnenkort wordt herzien. Ook moeten burgers en lokale overheden meer zeggenschap krijgen over winning in hun gebied. Áls bedrijven de laatste druppel olie of de laatste kuub gas willen oppompen, moeten ze daarbij geen overlast of gevaar veroorzaken voor mens en milieu.” (…)’
Milieudefensie heeft tegen deze achtergrond gisteren een ‘olie- en gaskaart’ gelanceerd waarop alle boringen, boorplannen en aardbevingen te zien zijn. Zie: ‘Olie- en gaskaart Nederland’.

Protesten uit Twente tegen het injecteren van vuil water uit olievelden
De Tweede Kamer praat ook over het injecteren van vuilafwater van de oliewinning in Drenthe in lege gasvelden in Twente. Twente verzet zich hier hevig tegen, ook al vanwege lekkages. De stichting Stop Afvalwater Twente heeft weinig vertrouwen in de NAM en is bang dat er grondwatervervuiling, bodemdaling en aardbevingen het gevolg zullen zijn. De Provinciale Staten Overijssel delen de vrees, evenals drinkwaterbedrijf Vitens.
Gisteren ging een Twentse afvaardiging naar Den Haag om 30.000 handtekeningen aan te bieden.
Uit een bericht van Trouw
‘(…) Freddy Mensink [voorzitter van de stichting Stop Afvalwater Twente]: “Er hebben al te veel incidenten plaatsgevonden; lekkages, scheuren in woningen. De NAM zegt dat alles in de gaten wordt gehouden, maar doet geen onderzoek in de bodem zelf. Dit is een onomkeerbaar proces. Als er niets gebeurt, dreigt Twente één grote gifbelt te worden.” (…)’

Handtekeningen tegen boren op Terschelling
De vereniging GasTvrij Terschelling biedt de Tweede Kamer vandaag zo’n 65.000 handtekeningen aan tegen een eventuele gaswinning op Terschelling.
Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Mijnbouwbedrijf Tulip Oil had plannen om op het eiland gas te winnen. Deze plannen staan in de ijskast, een motie van de Tweede Kamer maakte mijnbouw hier onmogelijk. Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft echter nog geen keiharde toezeggingen gedaan. De vereniging wil dat bij wet wordt vastgelegd dat mijnbouw in kwetsbare natuurgebieden op voorhand wordt uitgesloten. Onder anderen Lutz Jacobi (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) nemen [vanmiddag] de handtekeningen in ontvangst. (…)’

 

Bronnen
Milieudefensie, 1 maart 2016: Olie-en gaskaart toont boringen bij jou in de buurt
Trouw, 2 maart 2016: Twente wil geen afvalputje zijn (via Blendle)
Leeuwarder Courant, 1 maart 2016: 65.000 mensen tegen gaswinning (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.