‘Vastberaden Kamp hindert Energieakkoord’

30 maart 2016Het lijkt misschien goed dat minister Kamp zo vasthoudt aan de doelen in het Energieakkoord. Maar dat hij stelselmatig alternatieven afwijst, doet het Energieakkoord geen goed, aldus Siebe Schootstra in EnergieOverheid. 

Schootstra spreekt in zijn column van de ‘methode-Kamp’, waarin Kamp in het Energiedebat in de Tweede Kamer vorige week met manke redeneringen en voldongen feiten de inhoudelijke discussie uit de weg gaat. Schootstra geeft als voorbeeld het debat over de subsidie van ongeveer 4 miljard euro die Kamp wil geven voor bijstook van biomassa in kolencentrales. Tegenwerpingen genoeg: de subsidie is ‘waanzinnig hoog’, er zijn alternatieven en is de biomassa wel duurzaam? Maar Kamp schuift de alternatieven ter zijde.

160330-Sschootstra-262x300Uit de column van EnergieOverheid
‘(…)[Kamp:] “Voor de korte termijn heb ik biomassa nodig. U kunt niet aan de ene kant tegen mij zeggen ‘laat de bij- en meestook van biomassa los’ en aan de andere kant tegen mij zeggen ‘realiseer die 14%’. Dat kan niet.”
Het verloop van het debat over biomassa herhaalde zich bij de andere onderwerpen zoals windenergie, de kolencentrales, Borssele, en nieuwe plannen voor elektrisch vervoer. (…)
Het is deze vorm van debat voeren die de discussie over effectief klimaatbeleid en het uitvoering geven aan het Urgenda-vonnis vertroebelt. Het is totaal ongeloofwaardig om te stellen dat de doelen uit het Energieakkoord gehaald gaan worden. Met het huidige energiebeleid worden harde keuzes uit de weg gegaan om de industrie, de energiesector en het transport geen pijn te doen. (…)
De halsstarrige opstelling en het behandelen van het Energieakkoord als natuurwet zoals Frank Wassenberg zei, maakt van het akkoord een doel op zich. Het brengt het einde van het SER energieakkoord rap dichterbij. De vastberadenheid van Kamp is niet productief en niet lovenswaardig. Zo schieten we in onze eigen voet. (…)’

Bron
EnergieOverheid, 25 maart 2016: Methode-Kamp gaat energieakkoord nekken

Foto: Minister Kamp (Rijksoverheid)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.