Veel te weinig geld voor opslag Nederlands kernafval

Veel te weinig geld voor opslag Nederlands kernafval

28 september 2015Er zit veel te weinig geld in het fonds dat een veilige eindopslag van kernafval moet garanderen. Dat kost uiteindelijk 2 miljard euro, maar er zit nog maar 68 miljoen in kas. ‘De regering wil dit risico doorschuiven naar volgende generaties’, schrijft co2ntramine.nl.

Het Nederlandse kernafval staat nu nog bovengronds in bunkers van de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) bij Vlissingen. Daar staat het honderd jaar. Maar uiteindelijk moet het ondergronds. En dat gaat 2 miljard euro kosten. De afspraak was dat de exploitanten van de kerncentrales ieder jaar voldoende in de pot zouden stoppen zodat het waarborgfonds de kosten kan afdekken.
De website co2ntramine.nl (spreek uit: contramine) trekt aan de bel omdat het met die afspraak helemaal fout lijkt te gaan. In een goed gedocumenteerd artikel schrijft Herman Damveld dat minister Schultz van Hagen vorige week inzage most geven in de cijfers van het fonds en dat daarbij bleek dat er nu al veel te weinig geld in kas zit: 68 miljoen euro. Zelfs met rente-op-rente is dat veel te weinig. De kerncentrale Dodewaard was in bedrijf van 1969-1996, terwijl de kerncentrale Borssele in 1973 de eerste stroom opwekte. De afspraak was dat er jaarlijks geld gereserveerd zou worden om de opslag van het radioactieve afval te kunnen betalen. Dat geld gaat naar het Waarborgfonds Eindberging. Naar nu blijkt is dat nog maar 68 mln euro.

Uit het bericht van Co2ntramine
‘(…) Daarmee is opslag van radioactief afval een financieel risico geworden. De regering wil dit risico doorschuiven naar toekomstige generaties. (…) Hoe moet het gat tussen 68 miljoen en 2 miljard euro worden overbrugd? Volgens de regering is er in Nederland te weinig radioactief afval om een ondergrondse berging van het afval economisch aantrekkelijk te maken. (…) Om toch voldoende geld te hebben voor de eindopslag zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste moet met name de exploitant van de kerncentrale Borssele het tekort dekken. Maar de regering kiest voor de tweede mogelijkheid, namelijk wachten met de opslag, opdat er rendement behaald wordt over het geld dat opzij gelegd is. (…) Dat het vereiste rendement niet wordt behaald veroorzaakt een groot probleem. (…) Toch schuift de regering het probleem meer dan honderd jaar vooruit. (…)’

Voorlopig blijft het afval bovengronds. Eerst was de regering van plan in 2000 al afval ondergronds te bergen in zoutkoepels, maar dat ging door het verzet daartegen niet door.
Vorig jaar concludeerde TNO dat de kleilagen in het zuiden van Friesland het meest geschikt waren (in gebieden rond Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega).
Maar voorlopig blijft het bovengronds, ook om te kunnen ‘sparen’ voor de kosten van de eindopslag.

Uit het bericht van Co2ntramine
‘(…) [Over de huidige opslag] aarlijks wordt in Nederland ongeveer 1000 kubieke meter (m3) radioactief afval geproduceerd. Naast het afval van de kerncentrale Borssele hebben we te maken met verarmd uranium, radioactief afval van de Hoge Flux Reactor in Petten en van laboratoria, onderzoeksinstellingen, industrie en ziekenhuizen.
Bij de COVRA stonden eind 2014 zo’n 41.500 vaten laag en mid¬delradioactief afval en 2800 containers met verarmd uranium opgeslagen (samen 29.612 m3), evenals 501 vaten met hoogradioactief afval (98 m3). (…)’

De regering wil volgens Co2ntramine een inspraakronde organiseren rond de vraag hoe het probleem van het geldtekort en de passende opslag nu het berst aangepakt kan worden. De regering heeft daarvoor het Rathenau Instituut ingeschakeld.

 

Bronnen
co2ntramine.nl, 27 september 2015: Inspraak over miljardentekort opslag kernafval
Foto: bunker COVRA voor hoogradioactief afval. (Foto COVRA)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.