Verhagen: ‘Ambities duurzame huur onhaalbaar met dit tempo’

160316 NUON energielabel woning

16 maart 2016 De ambitie dat vóór 2020 alle huurhuizen gemiddeld het energielabel B hebben, is met het huidige tempo onhaalbaar. Daarvoor waarschuwt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Slechts een kwart van de woningen heeft label A of B en 32 procent van de verhuurders zegt het doel niet te halen. 

Volgens afspraken in 2012 moeten voor eind 2020 nog 1,8 miljoen huurwoningen gemiddeld het energielabel B krijgen. In het Energieakkoord werd in 2013 afgesproken een gemiddeld energielabel A voor alle gebouwen. In tussentijd moeten 300.000 woningen per jaar een sprong van twee labelstappen maken, alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 bijna energieneutraal gebouwd worden en alle huurwoningen gemiddeld label B hebben.

Die ambities voor de huurwoningen lijken niet gehaald te worden. Uit onderzoek van Team Vier, in opdracht van Bouwend Nederland, blijkt dat 32 procent van de verhuurders zegt een gemiddeld energielabel B niet op tijd te halen. Slechts 24 procent van de 2,4 miljoen woningen in handen van woningcorporaties heeft label A of B, aldus Bouwend Nederland. Verhagen: “We hebben dus nog 5 jaar om ruim een 1,8 miljoen huurwoningen zuiniger te maken.”

Het geld is er; er is 400 miljoen voor de verduurzaming van de huurwoningen in de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). Maar dat geld ligt te verstoffen, stelt Verhagen. Corporaties moeten het geld eerst investeren en kunnen het pas daarna terugvragen. Verhagen pleit ervoor dat geld sneller beschikbaar te maken.

Uit het bericht op de website van Bouwend Nederland
‘(…) Waarom halen we voor corporaties, die de middelen die niet kunnen vrijmaken, het STEP-geld niet naar voren? Dan hebben ze per direct de investeringsruimte om te werken aan die grote en belangrijke opgave.” (…)
“Corporaties hebben veel nieuwe regels gekregen, maar duidelijkheid is er nu. Het is dan ook nu hét moment om weer tot investeringen over te gaan. Voor wachten is geen reden meer. Technische oplossingen zijn er, middelen zijn aanwezig. Het is zaak 400 miljoen nu versneld uit te geven en daarvoor staan de corporaties en het ministerie aan de lat.” (…)’

Het verduurzamen van de huurwoningen strijdt met andere zaken op de prioriteitenlijst van verhuurders en huurders.

Uit een bericht van BNR
‘(…) Woningbouwcorporaties hebben het niet makkelijk. Ze moeten al extra belasting afdragen, de zogeheten Verhuurderheffing, ze moeten opdraaien voor het Vestia-debacle, en ondertussen wordt er geklaagd dat de huren te hoog zijn. Het betekent in de praktijk: prioriteiten stellen. (…)’

Uit het bericht van Bouwend Nederland
‘(…) In het onderzoek werden huurders en verhuurders bevraagd over hun redenen om wel of niet te investeren in het zuiniger maken van de woningen. Ze vinden verduurzaming van de woningen allebei belangrijk, maar voorrang kreeg het tot op heden niet, zo blijkt. De huurder mag zelf maatregelen nemen, maar vindt dat vaak een zaak van de verhuurder. Drie op de vijf corporaties vinden op hun beurt dat huurders moeten meebetalen aan verduurzaming, meestal in de vorm van hogere huurlasten. Maar huurders lijken alleen onder strikte voorwaarden daar aan te willen. (…)’

Bronnen
Bouwend Nederland, 16 maart 2016: Verhagen: Ambities duurzame huur onhaalbaar met dit tempo
BNR, 16 maart 2016: Verduurzamen van huurhuizen is voor niemand prioriteit
NOS, 16 maart 2016: ‘Afspraken energiezuinige huurwoningen worden niet gehaald’
Rapport Team Vier, januari 2016: Verduurzaming huursector (pdf)
SER Energieakkoord

Foto: Nuon

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.