Verontrustende berichten uit Princeton: ‘Opwarming aarde minstens 3 graden. Doel van Parijs onhaalbaar.’

Verontrustende berichten uit Princeton: ‘Opwarming aarde minstens 3 graden. Doel van Parijs onhaalbaar.’

10 april 2017Op een wetenschappelijke conferentie in Princeton werden de meest recente inzichten rond klimaatverandering bekend gemaakt en deze zijn verontrustend. Het doel van ‘Parijs’ (maximaal 2 graden opwarming, liever niet meer dan 1,5 graad) is onhaalbaar; we moeten er rekening mee houden dat het minstens 3 graden wordt.

Op de klimaatconferentie (16th Annual Meeting of the Climate Mitigation Initiative) in Princeton USA was de Nederlandse emeritus hoogleraar Wim Turkenburg (Science, Technology and Society aan de Universiteit Utrecht) één van de deelnemers. Turkenburg mailde ons zijn eerste indrukken.

Mail Turkenburg
‘(…) Zit nu in Princeton op een wetenschappelijke conferentie over de nieuwste wetenschappelijke inzichten m.b.t. klimaatverandering. Die zijn verontrustend.

Wim Turkenburg: ‘Nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn verontrustend’

Oceanen stoten in bepaalde perioden van het jaar en in bepaalde regio’s grote hoeveelheden CO2 uit die eerder door verhoging CO2 concentratie in de atmosfeer daarin was opgenomen; oceanen lijken dus minder een ‘sink’ te zijn dan eerder gedacht.

Ook meer begrip over boomsterfte na een periode van droogte; bomen lijken zich dan te herstellen maar gaan na 5-7 jaar toch dood; de processen hierachter worden nu voor het eerst begrepen. Boomsterfte draagt waarschijnlijk sterker bij aan verhoging CO2-gehalte atmosfeer bij toename klimaatverandering.
Ook over CH4 berichten die aangeven dat de klimaatproblematiek ernstiger is dan IPCC in haar laatste assessment report aangaf.
Deze nieuwe kennis moet nog in de bestaande klimaatmodellen worden verwerkt…
.
Voorbereiden op tenminste 3 graden opwarming aarde
Bij elkaar opgeteld was hier een geluid (o.a. verwoord door een invloedrijke wetenschapper van Stanford University) dat we al aan een temperatuurstijging van 1,5 tot 2 graad zijn gecommitteerd, ook als we nu geheel met het uitstoten van broeikasgassen zouden stoppen (daar waar ikzelf stelde dat we thans weliswaar op een stijging van 1,1 graad zitten maar al zijn gecommitteerd aan een stijging van 1,4 graad; ook PBL zit op deze lijn).
Ook dat we zeker naar ‘well below 2 degrees’ moeten streven, maar ons tegelijk echt moeten voorbereiden op tenminste 3 degrees. De haalbaarheid van 1,5 graad max in 2050-2100 wordt door zeer velen hier ‘een fantasie’ genoemd.
Een van de conclusies van de conferentie is dat we in de wetenschap veel meer aandacht aan het verkennen en begrijpen van Negatieve Emissie Technologieën (NET’s) moeten geven. Ook daarover waren interessante presentaties, o.a. over ‘Carbon Farming’: het zodanig bedrijven van landbouw dat dit leidt tot een toename van het koolstofgehalte van de bodem. Ook BECCS (bioenergieopwekking gecombineerd met CO2 afvang en ondergrodse opslag) werd weer als een belangrijke optie genoemd die aandacht behoeft.
.
Weinig begrip voor opstelling Greenpeace en Friends of the Earth
Ook was een unanieme conclusie, ook van vertegenwoordigers van invloedrijke milieugroeperingen in de VS zoals NRDC, dat CCS (CO2 afvang en opslag) een grote rol zal moeten spelen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Ook is er weinig begrip voor de positie die Greenpeace and Friends of the Earth in deze lijken in te nemen (hoewel zij er in de VS meer open voor lijken te staan dan in Nederland). (…)
 .
Zorgen over beleid Trump
Uiteraard bestaan hier zeer grote zorgen over het voorgenomen klimaat- en energiebeleid van Trump. Voor het wetenschappelijke klimaatonderzoek in de VS kan dit op een reeks van gebieden rampzalig uitpakken (volledig verdwijnen) en internationaal gevolgen hebben gezien de vooraanstaande positie die amerikaanse wetenschapper in het internationale klimaatonderzoek hebben.
Ook dreigt het budget dat DOE jaarlijks aan energiebesparing en hernieuwbare energie besteedt, te weten 2 miljard dollar per jaar, in 2018 volledig te worden afgeschaft.
.
Complimenten voor Nederlandse plan voor ‘Climate First’-conferentie in de VS
John Holdren: Compliment voor Nederlandse idee voor een klimaatconferentie ‘Climate First’ in VS

Tot slot: toen ik meldde dat Nederland (staatssecretaris Sharon Dijksma) van plan is om nog voor de zomer in de VS een klimaatconferentie te organiseren onder de titel ‘Climate First’, werd daar instemmend op gereageerd, onder meer door de science advisor van president Obama – John Holdren – die ook op de conferentie was en een indrukwekkende dinner-speech over het klimaatvraagstuk gaf. Het uitoefenen van internationale druk op de VS inzake het klimaatvraagstuk ziet hij als belangrijk, en de gekozen titel (‘Climate First’ ) als ‘great’.

.
Wim Turkenburg
.
.
PS
Hoop trouwens niet dat Louise Fresco ook deze informatie als ‘demonisering van het klimaatdebat’ beschouwt. Het gaat hier om nieuwe wetenschappelijke inzichten (‘facts’)…. (…)’
 .
.
.
Over het Carbon Mitigation Initiative
CMI-website
‘(…) The Carbon Mitigation Initiative (CMI) is a 20-year partnership between Princeton University and BP with the goal of finding solutions to the carbon and climate problem. Our unique approach brings together scientists, engineers, and policy experts to design carbon mitigation strategies that are safe and effective as well as affordable. (…)’
.
Annual Meeting
2017 CMI Annual Meeting, April 4-5, 2017, Princeton University
.
Bronnen
Mail prof. dr. W. Turkenburg
Website CMI
Website Annual Meeting (alleen voor deelnemers)
Foto: BP-datacentrum emissies (Houston) (foto: BP)
Portretfoto’s: Turkenburg

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.