KNAW: ‘Vertrouwen in biobrandstoffen misplaatst’

13 januari 2015 – Het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio-ethanol en biodiesel in auto’s draagt niet of nauwelijks bij aan besparing van CO2-uitstoot, aldus een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). 

Drie onderzoekers van de KNAW, Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge, voerden een literatuurstudie uit naar de effecten van biobrandstof en hout als energiebron.

Uit een bericht van de KNAW
‘(…) Het visiedocument is te lezen als een samenvatting van de inzichten van de gerenommeerdste onafhankelijke experts in binnen- en buitenland. In het document wordt een aantal betwistbare veronderstellingen, die aan de basis liggen van het beleid van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie, onder de loep gelegd. Zo is het twijfelachtig of het klimaat gebaat is bij biobrandstof of bij het meestoken van hout in kolencentrales. Die twijfel stelt het subsidiëren van deze vermeende alternatieven voor fossiele brandstoffen in een ander licht. De KNAW concludeert dat biomassa – waartoe ook frituurvet en landbouwafval worden gerekend – niet moet worden beschouwd als brandstof maar als grondstof. (…)’

Uit het KNAW-rapport
‘(…) Het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio-ethanol en biodiesel in auto’s draagt niet of nauwelijks bij aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. (…)’

In hun rapport adviseren de onderzoekers onder meer om de verplichting voor biobrandstof af te bouwen en hogere duurzaamheidseisen te stellen aan de herkomst van biomassa.

‘(…) Wetenschappelijk en economisch ligt de toekomst bij het directe gebruik van zonne-energie, langs fotovoltaīsche of bio-organische weg. (…)’

Bron
KNAW, 12 januari 2015: Vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst
Rapport downloaden

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.