Vijf arbiters moeten schadeafhandeling aardbevingen verbeteren

160502 CVW schade aardbeving

2 mei 2016Vandaag starten vijf oud-rechters als arbiter aardbevingsschade. Wie het niet eens kan worden met het Centrum Veilig Wonen (CVW) over de schadevergoeding, kan kosteloos bij deze arbiters aankloppen. 

Uit een bericht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
‘(…) Het verbeteren van de schadeafhandeling is een van de centrale onderdelen van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de NCG. Een belangrijke stap daarin is de introductie van de Arbiter aardbevingschade.  Als na de eerste inspectie en de contra-expertise nog geen overeenstemming is over het herstel van de schade, kan de Arbiter aardbevingsschade worden ingeschakeld. Deze Arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse en doet een uitspraak waar het CVW en de NAM zich in beginsel aan verbinden. Als de eigenaar na taxatie, contraexpertise en oordeel van de Arbiter het niet eens is met het eindoordeel dan kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter. (…)’

Inwoners die hun schade na 1 januari 2016 hebben gemeld bij CVW en die na de contra-expertise nog geen overeenstemming hebben bereikt met CVW, kunnen vanaf vandaag contact opnemen met de arbiters. De NCG onderzoekt wat er nodig is om ook inwoners die hun schade vóór 1 januari 2016 hebben gemeld bij NAM of CVW ook toegang te geven tot de arbiter.

De arbiters zijn een onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de schadeafhandeling moet verbeteren. Daarnaast gingen alle complexe schadegevallen op 1 januari over van de NAM naar de NCG en onderzoekt de NCG de mogelijkheid van een speciaal bedrijvenloket.

Bronnen
Nationaal Coördinator Groningen, 24 maart 2016: Arbiter aardbevingsschade start op maandag 2 mei
Nationaal Coördinator Groningen, ongedateerd: Wat verandert er in de schadeafhandeling in 2016?
Website Arbiter Aardbevingsschade (op moment van schrijven nog niet in de lucht)

Foto: Centrum Veilig Wonen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.