foto: Koen Mortelmans

Vlaanderen op koers met zon en wind

Zonnepanelen op hst-tunnel Peerdsbos.

Vlaanderen zit op koers om de doelstellingen voor de productie van groene stroom in 2020 te halen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Vlaams Energie Agentschap voor het jaar 2017.

“We zitten op schema. Als bedrijven en overheden het voorbeeld van de burgers volgen en ook op hun daken massaal zonnepanelen plaatsen, lukt het ons,” zegt Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD).

Vorig jaar werd in Vlaanderen 9.941 GWh groene stroom geproduceerd, terwijl de doelstelling 7.933 GWh was. Voor windenergie haalde het perfect de doelstelling, voor zonne-energie was er een tekortje van 1,2%. “Doordat niet alle zonnepanelen die in 2017 zijn geplaatst een volledig jaar hebben gefunctioneerd,” aldus Tommelein. “Want we hebben wel het vooropgestelde vermogen overschreden. We plaatsten vorig jaar samen voor 184 MW zonnepanelen en voor 205 MW windmolens, terwijl het doel 150 MW was.”

De productie van de andere vormen van groene stroom houden elkaar in even evenwicht. Een iets lagere productie van biogas en energie uit restafval, wordt gecompenseerd door een iets hogere productie van energie uit biomassa. De voorlopige cijfers geven alvast geen aanleiding om het Energieplan 2020 bij te sturen, waarin de Vlaamse regering de jaarlijkse doelstellingen heeft bepaald. Dat hoeft immers pas als de productie-afwijking ergens groter is dan 10%. Dat is voor geen enkele vorm van groene stroom het geval.”

“De voorlopige cijfers tonen aan dat we met de productie groene stroom op schema zitten om onze doelstellingen hernieuwbare energie te halen. Aangezien er in Vlaanderen nu op slechts 5% van de geschikte daken zonnepanelen liggen, is er nog heel veel potentieel.”

Bruto groene stroom in 2017 (GWh)

Zon

Subdoelstelling 2.389
Productie 2.359
Productieafwijking -1,2%

Wind op land

Subdoelstelling 2.020
Productie 2.025
Productieafwijking 0%

Biomassa

Subdoelstelling 2.432
Productie 2.512
Productieafwijking 3%

Biogas

Subdoelstelling 788
Productie 765
Productieafwijking -3%

Restafval (groen deel)

Subdoelstelling 295
Productie 271
Productieafwijking -8%

Waterkracht

Subdoelstelling 9
Productie 9
Productieafwijking 0%

Totaal groene stroom

Subdoelstelling 7.933
Productie 7.941
Productieafwijking 0,1%

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.