foto: Isvag

Voeding Antwerps warmtenet van aardgas naar huisvuilverbranding

Verbrandingsoven Isvag buitenzicht onthaal

Het lokale warmtenet wordt één van de hoogstandjes van de Antwerpse wijk Nieuw Zuid, tussen de Schelde en de spaghettivormige cluster van snelwegen in het zuiden van de stad. De Vlaamse regering gaat de uitbouw hiervan ondersteunen met 15,9 miljoen euro.

In eerste instantie wordt dit net gevoed met aardgas. De Vlaamse subsidie is echter specifiek bedoeld voor de uitbouw van het warmtetransportnet Backbone Zuid. Dit systeem moet op termijn restwarmte afkomstig van afvalverbrandingsoven Isvag transporteren naar de nieuwe wijk. Ook enkele bedrijven in de buurt zullen erop aansluiten. Het bestaande warmtenet op Nieuw Zuid wordt in eerste instantie gevoed met aardgas. De getransporteerde warmte zou circa 75 GWh per jaar bedragen. Veertig procent daarvan zal dienen voor de verwarming van woningen, zestig procent gaat naar bedrijven in de buurt. De totale investering bedraagt 40,8 miljoen euro.

Op termijn zou er een ondergrondse ruggengraat door Antwerpen kunnen lopen waarop verschillende kleinere warmtenetten kunnen worden aangesloten. Antwerpen heeft een afvalverbrandingsoven in het noorden en het zuiden (Isvag) van de stad, die het hele warmtenet zouden kunnen voeden.

In Vlaanderen –en in het grootste deel van België– zijn warmtenetten vrij zeldzaam. Historische voorbeelden waren kleinschalig en vooral te sterk afhankelijk van één of een handvol leveranciers en/of afnemers. Pas de voorbije jaren kwamen er grootschalige nieuwe initiatieven of werden bestaande netten opgeschaald, vooral met het oog op de valorisatie van restwarmte uit industriële processen of uit de verbranding van afval.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.