Volgend jaar aardwarmte in de stad Groningen

27 maart 2017Nadat twee jaar geleden tot uitstel was besloten omdat de gemeente Groningen een second opinion wilde vanwege de risico’s, begint nog dit jaar definitief de boring van de put. 

Na het uitstel in 2015 stemden de gemeenteraad en het Waterbedrijf Groningen vorig jaar juni alsnog in met de plannen en kan dit jaar de boring beginnen. Van groot belang was dat vier grote woningbouwcorporaties een afnamegarantie tekenden, waardoor meteen al voldoende woningen kunnen worden aangesloten. Deze zomer wordt begonnen met de aanleg van het warmtenet en eind van dit jaar start de boring van de put.

Uit een bericht van De Ingenieur
‘(…) De stad Groningen krijgt aan de noordkant van de Zernike Campus een geothermische bron, die aan 10.500 bestaande woningen, scholen en kantoren warmte gaat leveren. De eerste woningen krijgen naar verwachting in 2018 een aansluiting op het warmtenet. De pomp haalt het grondwater uit circa 3500 meter diepte omhoog, de temperatuur op die plek is 120 °C, bovengronds bedraagt de temperatuur 116 °C. Het water gaat na gebruik terug de bodem in, de betreffende pomppunten liggen twee kilometer uit elkaar. (…)’

Het bodemonderzoek wordt verricht door IF Technology.
Groningen heeft er bewust voor gekozen de nieuwe nutsvoorziening in publieke handen te leggen. Dit biedt de beste garanties voor toegankelijkheid, continuïteit en evenwichtig prijsbeleid. De bv WarmteStad is in januari 2014 opgericht. Waterbedrijf Groningen en Gemeente Groningen zijn beide voor vijftig procent aandeelhouder.
Groningen is, mede als gevolg van de aardbevingen, erg actief in het zoeken naar aardgasloze opties voor het verwarmen van woningen (en tekende ook als eerste de Green Deal ‘Aardgasloze wijken’).

Aardwarmte WarmteStad Groningen (3’15”)

Bronnen
De Ingenieur, 25 maart 2017: Groningen krijgt aardwarmte
Website WarmteStad

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.