VVD: ‘Overheid moet sturen op CO2-reductie, maar niet op technieken’

VVD: ‘Overheid moet sturen op CO2-reductie, maar niet op technieken’

10 oktober 2016In het verkiezingsprogramma stelt de VVD dat de overheid moet sturen op CO2-reductie, maar vrij moet laten welke technieken daarvoor worden gebruikt. Dat werkt innovatie in de hand, en daarvan profiteert de Nederlandse economie, aldus de VVD.

In het honderd pagina’s tellende verkiezingsprogramma van de VVD neemt energie en klimaat geen prominente positie in (in de samenvatting valt het onderwerp zelfs helemaal weg), maar er is wel een apart hoofdstuk voor ingericht.

Over energie
‘(…) Om ook in de toekomst zeker te zijn van voldoende en betaalbare energie, moeten we nu al investeren. Door via innovatie te kiezen voor duurzame energie, stoten we minder CO2 uit, krijgen we steeds meer controle over onze energievoorziening en worden we onafhankelijker van dubieuze regimes in het buitenland. Hier kunnen we ook economisch van profiteren. (…)’

 • De afspraken over het aandeel duurzame energie in Europa en in het Energieakkoord moeten nagekomen worden.
 • De deadlines voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen moeten wel in de tijd kunnen worden verschoven, als bijvoorbeeld blijkt dat innovatievere en goedkopere technieken voor het opwekken van duurzame energie binnen handbereik zijn.
 • Het Nederlandse energiebeleid moet primair worden gericht op het beperken van de CO2-uitstoot. Wij willen dat de overheid zich neutraal opstelt als het gaat om de vraag hoe dergelijke doelstellingen worden bereikt. Door wel te sturen op resultaten – het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen – maar niet op technieken, wordt innovatie maximaal gestimuleerd en kunnen beschikbare middelen veel gerichter worden ingezet voor de ontwikkeling van duurzame energieopwekking.
 • De overheid moet technieken, zoals kernenergie, niet op voorhand uitsluiten.
 • De stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) moet toegankelijker worden voor innovatieve, veelbelovende technieken.
 • De VVD wil toe naar een energiemarkt zonder subsidies, kortingen en stimuleringsregelingen.
 • Sterke Europese energiemarkt is belangrijk voor leveringszekerheid en lagere prijzen.
 • Regels moeten zelf opwekken van energie niet in de weg zitten.
 • De VVD wil geld vrijmaken voor investeringen in energiebesparing in woningen.
 • Energielabel moet gratis blijven.
 • Schade door gaswinning in Groningen moet gecompenseerd. De gaswinning gaat naar beneden als dat voor de veiligheid nodig is.
 • Overheid moet innovatie in energieopwekking stimuleren, ‘(…) Dit kan door het bedrijfsleven de kans te geven innovatieve pilots te organiseren of door bij aanbestedingen meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en energieneutraliteit. Bijvoorbeeld door af te spreken dat alle Rijksinfrastructuur in 2030 energieneutraal wordt bediend. Ook kan de overheid vaker optreden als launching customer van nieuwe innovatieve technologieën en de eigen gebouwen duurzaam onderhouden. (…)’

Over klimaat
‘(…) De overheid moet zo min mogelijk proberen ons leven te beïnvloeden zonder dat het klimaat daarmee daadwerkelijk wordt geholpen. Wij zijn dus tegen maatregelen om ons minder vlees te laten eten, minder vliegvakanties te laten boeken of de auto vaker te laten staan. In plaats daarvan moet de overheid problemen bij de bron aanpakken, door werk te maken van het verminderen van de uitstoot van CO2. (…)’

 • Afspraken in het klimaatakkoord van Parijs over CO2-reductie moeten worden nagekomen, maar wel in internationaal verband om concurrentiepositie Nederland te beschermen.
 • Geen extra Nederlandse regels (en subsidies) boven op internationale of Europese afspraken.
 • Inzet op effectieve emissiehandel op Europees niveau (ETS).
 • Hoeveelheid emissierechten moeten verlaagd als verduurzaming, bijvoorbeeld sluiting van kolencentrale, plaatsvindt. Dit om te voorkomen dat verduurzaming in Nederland mogelijk maakt dat buitenland vervuilender wordt.
 • Periodieke herijking obv meest schone technologie per industrietak. ‘(…) Daarbij krijgen de schoonste, innovatiefste bedrijven binnen die industrie de rechten die ze nodig hebben en moeten vervuilende bedrijven extra rechten kopen. (…)’
 • Alleen bedrijven waarvan concurrentiepositie ernstig bedreigd door landen zonder emissiehandelssysteem komen nog in aanmerking voor gratis emissierechten.
 • Geld van veilen emissierechten, gaat naar bedrijfsleven voor verdere innovatie en verduurzaming.

Premier Mark Rutte over het verkiezingsprogramma in het AD
‘(…) “Ik ben niet van de afdeling consuminderen, geen leuk leven meer hebben en terug naar de tijd van de zwart-witfoto.” De VVD wil vooral innovatie door bedrijven stimuleren en vooral niet als overheid vooraf sturen op technieken, zoals wind- of zonne-energie. (…)’

Bronnen
VVD, 7 oktober 2016: Zeker Nederland. Concept-verkiezingsprogramma 2017-2021
Samenvatting verkiezingsprogramma VVD 2017
AD, 7 oktober 2016: Verkiezingsprogramma VVD klassiek liberaal

Foto: Still uit een aankondigingsfilmpje voor het verkiezingsprogramma van de VVD

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.