Waardevermindering gasreserve maakt overheid armer

160719-Slochteren
19 juli 2016 Het vermogenssaldo van de Nederlandse overheid is in 2015 opnieuw geslonken. Het saldo van bezittingen en schulden daalde met 20 miljard euro. Het jaar daarvoor ging het om een afname van 60 miljard euro. De voornaamste oorzaak is dezelfde: de gasreserves zijn minder waard geworden. Dit meldt het CBS.
.
Uit het bericht van het CBS
‘(…) Tegenover een totaal aan bezittingen van 784 miljard euro stond 527 miljard aan schulden. Het vermogenssaldo kwam daarmee in 2015 op 257 miljard euro. De waarde van de overheidsbezittingen nam af met 31 miljard euro, terwijl de schulden 11 miljard euro minder werden.
Het vermogenssaldo werd sterk negatief beïnvloed door de waardevermindering van 19 miljard euro van de olie- en gasreserves en door een exploitatietekort van 13 miljard euro. Dit tekort is gefinancierd uit de vrijgekomen middelen van bijvoorbeeld afgeloste leningen en verkochte aandelen. Hiermee is ook een deel van de schulden afgelost. (…)

Lagere prijzen voor gas en vertraging in winning
De waarde van olie- en gasreserves in Nederlandse bodem kwam in 2015 uit op 105 miljard euro. Dit is met inbegrip van de gas- en olievoorraden die al uit de grond zijn gehaald, maar nog niet verkocht. Het gaat daarbij vooral om gas. De waardevermindering van 19 miljard euro heeft te maken met de lagere prijzen van deze fossiele brandstoffen.
Verder speelt een rol dat de winning van aardgas is verminderd met het oog op het aardbevingsgevaar in Groningen. Hierdoor wordt dezelfde hoeveelheid gas over een langere periode gewonnen. Toekomstige aardgasbaten worden lager gewaardeerd dan huidige. Doordat de waarde van de olie- en gasreserves een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale overheidsbezittingen, heeft deze ontwikkeling ook een groot effect op het vermogen van de overheid.

Vermogenssaldo op niveau 2002
Het vermogenssaldo was eind 2015 op het niveau van 2002. In 2008 bereikte het saldo een piek. Deze ontwikkeling loopt parallel aan de waardering van de olie- en gasreserves. (…)’

160719-CBSgasvoorraad

Bronnen
CBS, 19 juli 2016: Waardevermindering gasreserve maakt overheid armer
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.