Waarom is er geen APK voor gebouwen?

21 december 2015 – In gebouwen wordt 45% van de energie in ons land gebruikt. Om het energieverbruik terug te dringen (en dus de CO2-uitstoot) zou er een periodieke keuring moeten komen voor gebouwen, vindt Onno Dwars van VolkerWessels.

Onno Dwars komt met het idee in een column in Bouwend Nederland’. Dwars is hoofd acquisitie en innovatie bij VolkerWessels Vastgoed.

Uit deze column
‘(…) Een auto en een koelkast worden vaak niet ouder dan 15 jaar. Voor dit soort gebruikersgoederen gelden er steeds strengere energie eisen. Die eisen zijn er niet voor gebouwen. Wordt het niet tijd voor een APK voor de woningbouw en hoe moet die eruit zien?
De gebouwde omgeving stoot een zeer groot gedeelte van de CO₂ uit in Nederland. De bestaande gebouwde omgeving gebruikt 45% van de energie in ons land, de CO₂-uitstoot is dan ook enorm. Er is nu geen wet- of regelgeving die enige eis stelt aan de prestatie van opgeleverde gebouwen. Om de CO₂-uitstoot te kunnen reduceren, moet die er wel komen.

Net als een APK een ‘GPK’
Een APK voor de bestaande woningen kan ervoor zorgen dat huizen die gebouwd worden zo duurzaam blijven als ze bedoeld zijn. Dat er tijdig onderhoud wordt gepleegd en er onderdelen vervangen worden als dat nodig is. Net als de auto-APK moet er dus een GPK (Gebouw periodieke keuring) komen. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe woningen duurzaam blijven. Maar daarmee is de bestaande voorraad nog niet duurzaam.
De GPK moet dus verder gaan dan de APK voor auto’s. We moeten er niet alleen voor zorgen dat nieuwe woningen gezond blijven en energiezuinig, maar ook dat (oude) gebouwen worden verduurzaamd. Zo maken we stapsgewijs de hele gebouwde voorraad geschikt voor de ambities en wetten van de toekomst: 2050 energieneutraal. Hiermee wordt de noodzaak van verduurzamen zichtbaar en wordt het nog lonende om grote stappen in één keer te nemen. Een GPK met aanscherpende prestatie-eisen, zoals dit ook is gedaan in het Lente-akkoord met de aanscherping van de EPC (van 0,8 naar 0 in 12 jaar), geeft van af het begin helderheid over aan welke eisen de woning van de toekomst moet voldoen. Een gebouweigenaar kan dan nu al anticiperen op de eisen van de toekomst. Dit maakt het makkelijker om grote duurzaamheidstappen te nemen, immers vroeg of laat moet dit toch.
We moeten ons realiseren dat de bestaande woningvoorraad, die voor de eeuwigheid gebouwd is, ook dient te worden verduurzaamd. De gevolgen zijn te groot op ons milieu om vrijwillige verduurzaming alleen als middel te zien. Dit is niks nieuws. Zo is de katalysator ook onder de auto’s gekomen. Het wordt tijd dat er eisen aan de bestaande gebouwde voorraad worden gesteld. (…)’

Bronnen
Bouwend Nederland, 16 december 2015: APK voor woningbouw

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.