Wereldprimeur Utrecht: laadpaal maakt opslag zonne-energie mogelijk

10 juni 2015 – Slimme laadpalen, gekoppeld aan zonnepanelen op omliggende huizen, kunnen elektrische auto’s laden én ontladen waardoor deze kunnen worden gebruikt voor energieopslag.

Persbericht Stedin
(…) Een consortium nam dinsdag 9 juni in Utrecht een wereldprimeur in gebruik. De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu van alle types elektrische auto’s laden én ontladen waardoor de auto kan worden gebruikt als energieopslag.
De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk, inititatiefnemer Robin Berg en Stedin’s manager duurzaamheid Marko Kruithof stelden de eerste van twintig ‘Vehicle-to-grid’ laadpalen in de Utrechtse wijk Lombok in werking. Het consortium bestaat uit Stedin, gemeente Utrecht, GE, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet. Deze partijen en ondermeer ook de gemeente Amersfoort ondertekenden bovendien de intentie tot verdere uitrol van deze veelbelovende innovaties.

Altijd energie of de zon nu wel of niet schijnt
Marko Kruithof, manager Duurzaamheid & Vernieuwing bij Stedin: ,,Of de zon nu wel of niet schijnt, dankzij deze wereldprimeur kunnen onze klanten in Utrecht altijd over duurzame elektriciteit opgewekt uit zon beschikken. De elektrische auto is door de slimme laadpaal voor het eerst geschikt voor tweerichtingsverkeer en wordt daardoor een kleine ‘energiecentrale’.’’
Slimme laadnetten zoals ontwikkeld in Lombok, zijn een onmisbaar onderdeel in de stad van de toekomst. Wethouder Lot van Hooijdonk: ,,Nu moet het Rijk ruimte bieden, zodat dit soort experimenten kunnen groeien. Om het grote aantallen elektrische auto’s te kunnen laden, is de komende jaren alleen al in Nederland een verzwaring van het stroomnet nodig die 40 tot 60 miljard euro gaat kosten. Het investeren in slimme laadnetwerken is een zeer schoon en voordelig alternatief voor deze verzwaring.’’

Nieuwe technologie goed voor economie, mileu en versnelt energietransitie
De nieuwe technologie zorgt voor banen en schone lucht, versnelt de energietransitie en voorkomt investering in netverzwaring, wat aangesloten klanten miljarden euro’s scheelt. Hiervoor is wel aanpassing van wet- en regelgeving nodig zodat Nederland op gelijk speelveld komt als de VS, Duitsland en China.
Dagelijks worden er wereldwijd 700.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Om die stroom ook te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt, is opslag cruciaal. De race voor de levering van batterijen voor deze opslag is reeds geopend door bijvoorbeeld automerken Tesla en BMW. Met de slimme laadpaal, made in Utrecht, kunnen ook de steeds grotere batterijen in elektrische auto’s worden ingezet om zonne-energie op te slaan. Daarmee kan Nederland inspelen op de wereldwijde uitdaging van opslag van duurzame energie.

Banen en schone lucht
Nu is de tijd aangebroken voor opschaling, wat grote kansen biedt voor extra werkgelegenheid voor Nederland. Zo voorspelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 dankzij elektrische auto’s. Daarnaast zorgen proeftuinen zoals in Utrecht voor het aantrekken van wereldbedrijven naar Nederland. Zo heeft GE vanwege het project in Utrecht besloten haar divisie laadinfrastructuur in Nederland te behouden en werd Nissan partner in het project.

Voorkomt forse investeringen in netverzwaring
Op dit moment is er sprake van forse investeringen in het net ten behoeve van duurzame energie, door netbeheerder Stedin. Met opslag is verzwaring niet meer nodig. Dit is voordelig voor aangesloten klanten, die deze investeringen rechtstreeks betalen.

 

Bronnen
Persbericht Stedin, 9 juni 2015: Wereldprimeur Utrecht: laadpaal maakt opslag zonne-energie mogelijk

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.