Werkgelegenheid energiesector sterk gestegen

12 oktober 2015 – Energie in Nederland zorgt voor steeds meer banen. Zowel bij de energiebedrijven zelf als bij toeleverende branches (zoals bijvoorbeeld bouw en industrie) is er meer werk. Duurzame energie is al goed voor 46.000 banen.

Bericht van CBS
‘(…) De totale werkgelegenheid rond de energievoorziening is sinds 2005 gegroeid van 108 duizend naar ongeveer 153 duizend arbeidsjaren in 2013. Deze groei van 42 procent is veel hoger dan de Nederlandse werkgelegenheidsgroei van 4 procent in dezelfde periode. Zowel bij conventionele als duurzame energie (inclusief energiebesparing) groeide de werkgelegenheid, bij de laatste het sterkst. Tegelijkertijd is het aandeel hernieuwbare energie in het totale Nederlandse energieverbruik toegenomen van 2,6 procent in 2005 tot 5,6 procent in 2014. Dit meldt CBS.

Schermafdruk 2015-10-12 06.45.28

Duurzame energie goed voor 46 duizend arbeidsjaren
In 2014 waren er omgerekend naar voltijdequivalenten (vte’s, of arbeidsjaar) 46 duizend banen in duurzame energieactiviteiten, een toename van 61 procent ten opzichte van 2005. Met name isolatiewerkzaamheden en de installatie van zonnepanelen zorgden voor meer werkgelegenheid.
Van 2005 tot 2013 groeide de werkgelegenheid in de conventionele energie- en netwerkactiviteiten met 37 procent. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de bouw van enkele grote energiecentrales in 2011 en 2012, waardoor het meer een incident betreft dan de gelijkmatige groei die te zien is bij duurzame energieactiviteiten. Van 2012 op 2013 nam de werkgelegenheid in de conventionele energie-en netwerkactiviteiten licht af. Een cijfer voor 2014 is nog niet beschikbaar.

Vooral energiebesparing levert veel banen op
Bij de duurzame energieactiviteiten is de werkgelegenheid voor de opwekking van hernieuwbare energie (exploitatiefase), met name windenergie, biomassa en biobrandstoffen, met ruim 3 duizend arbeidsjaren in 2013 nog relatief klein. De meeste werkgelegenheid komt voort uit de investeringen in duurzame energie, waarvan energiebesparing met 23,5 duizend arbeidsjaren veruit de grootste is. Dit komt voornamelijk doordat het aanbrengen van isolatiemateriaal in bestaande huizen en gebouwen erg arbeidsintensief is. Ook de installatie en productie van zonnepanelen en de activiteiten rondom elektrisch vervoer groeien al sinds enkele jaren flink door. De werkgelegenheid in de keten van bio-energie nam de laatste jaren juist iets af, omdat er geen grote nieuwe productiefaciliteiten meer zijn bijgebouwd.
De meeste werkgelegenheid rond duurzame-energieactiviteiten zit in de bouwnijverheid en de industrie, en voor een kleiner deel in de zakelijke dienstverlening (zoals ingenieurs en R&D) en de groothandel.

Schermafdruk 2015-10-12 06.49.20

Bijdrage duurzame energie aan het Nederlands economie nadert 1 procent
Alle energiegerelateerde activiteiten tezamen droegen 6,1 procent bij aan de totale omvang van de Nederlandse economie in 2013 (het bbp). Veruit de grootste bijdrage werd daarbij geleverd door conventionele activiteiten en netwerken ((5,4 procent), waarvan de winning van aardgas het omvangrijkste was. Hoewel het aandeel van de duurzame energieactiviteiten in de Nederlandse economie met 0,7 procent nog klein is, neemt het wel toe. Door de bank genomen zijn energieactiviteiten niet erg arbeidsintensief, het aandeel in de totale werkgelegenheid in Nederland was in 2013 maar 2,1 procent.

Schermafdruk 2015-10-12 06.50.55

De duurzame en conventionele energieactiviteiten worden uitgebreid beschreven in de publicatie ‘Nationale Energie Verkennning 2015’. De NEV is een publicatie die tot stand is gekomen door samenwerking van de volgende instituten:  Energieonderzoek Centrum Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CBS. (…)’

Bronnen
CBS, 9 oktober 2015: CBS: Werkgelegenheid rond energievoorziening sterk gestegen
CBS, 9 oktober 2015: Nationale Energie Verkenning 2015 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.