Tweede Kamer: zesenzestig amendementen op Mijnbouwwet

Tweede Kamer: zesenzestig amendementen op Mijnbouwwet

7 juli 2016 – Vandaag gaat de Tweede Kamer met vakantie, maar er zal toch nog eerst gestemd moeten worden over de Mijnbouwwet, want de behandeling kreeg de Kamer gisteren niet rond: er waren maar liefst 66 amendementen.

In de loop van de middag is vandaag de finale stemming over de Mijnbouwwet. De wetsvoorstellen van minister Kamp (het zijn er twee) zullen het zeker halen, maar er is ook nog steeds een kamermeerderheid tegen boringen in het Waddengebied. Kamp is het er niet mee eens, maar als de Kamer vandaag toch ‘ja’ zegt tegen zo’n verbod, zal hij het (met tegenzin) uitvoeren.

Uit het verslag van de Tweede Kamer over het debat van gisteren
‘(…) Meer waarborgen bij vergunningverlening en omkering van de bewijslast bij aardbevingsschade in (een deel van) Groningen. Minister Kamp krijgt op hoofdlijnen steun voor zijn voorstellen tot aanpassing van de Mijnbouwwet [in twee wetsontwerpen]. (…)

Bewijslast aardbevingsschade in deel Groningen omgekeerd 

In een deel van Groningen wordt de bewijslast bij aardbevingsschade omgekeerd. De afwijzingsgronden voor vergunningen worden uitgebreid, met name in het licht van de veiligheid. Gemeenten en waterschappen worden betrokken bij het advies van de provincie over vergunningen. De positie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt versterkt. (…)
Kamp wil de omkering van de bewijslast bij aardbevingsschade in Groningen beperken tot “het effectgebied van het Groningenveld”. Klever (PVV) zou liever zien dat de regeling voor de hele provincie geldt. Op de suggestie van Vos om alle “fysieke schade als gevolg van bodembeweging door mijnbouwwerkzaamheden ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld” te vergoeden, reageert de minister welwillend. Mulder (CDA) vraagt om vergoeding van de verjaarde schade in Limburg door steenkoolwinning uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Smaling (SP) wil de verjaringstermijn van 30 jaar het liefst helemaal afschaffen. Maar in Nederland is die al relatief lang, benadrukt Kamp. (…)

Mijnbouw in en rond kwetsbare gebieden

Moet mijnbouw in natuurgebieden worden toegestaan? Er zouden geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte moeten worden verleend voor plekken met de status van Natura 2000-gebied of werelderfgoed, vindt Van Veldhoven (D66). Wassenberg (PvdD) en Van Tongeren gaan nog een stapje verder: er mag ook niet schuin onder deze gebieden worden geboord. De minister vindt deze voorstellen overbodig: in de wet staat al dat mijnbouw geen schade mag veroorzaken aan natuurgebieden. Positiever is hij over het idee van Jan Vos (PvdA) om geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied toe te staan. (…)’
Vandaag zijn de stemmingen.

Ergernis Kamp over groot aantal amendementen
Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Zesenzestig amendementen op één gewijzigde Mijnbouwwet. Zo zout had minister van Economische Zaken Henk Kamp het nog niet eerder gegeten. (…) Minister Kamp begon gisteren iets over half elf met zijn reactie op de – toen – 66 ingediende amendementen, waarvan er alras 37 overbleven. „Ik vind het echt geweldig wat de Kamer hier presteert”, zei hij smalend. Hij had er vijf nog niet kunnen lezen omdat de ene aanpassing de andere opvolgde. „Ik heb het in de 22 jaar dat ik hier zit nog niet eerder zo meegemaakt”.
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Stientje van Veldhoven (D66) waren de hoofdgebruikers van de interruptiemicrofoon. Kamp was nog geen uur onderweg of er werd weer een nieuw briefje op zijn katheder geschoven. „Ik vind dat echt problematisch”, sprak hij de voorzitter aan. „Terwijl ik met een amendement bezig ben, komt er weer een ander aan.”
En tegen Stientje van Veldhoven, die amendement 34 wijzigde in nummer 60: „Mevrouw Van Veldhoven zou ook de rédelijkheid kunnen inzien van wat ik hier zeg!” (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 6 juli 2016: Mijnbouwwet gewijzigd
Tweede Kamer, 6 juli 2016: Stenogram Kamerdebat
Leeuwarder Courant, 7 juli 2016: Zo zout had Kamp het nog niet gegeten (via Blendle)
Foto: Demonstratie in juni 2015 tegen gasboringen. Foto Milieudefensie (Marten van Dijl)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.