‘Windlobby én overheden hebben lak aan de burgers’

17 november 2015 – Peter Verbeek van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie vindt dat regering, gemeente en de windlobby lak hebben aan de leefomgeving van burgers. ‘Het wordt tijd dat de overheid wat realistischer wordt en niet klakkeloos de windlobby volgt.’

In een opiniebijdrage in de Leeuwarder Courant vraagt Peter Verbeek zich af of ‘het volbouwen van ons kleine land met enorme windturbines de enig juiste weg naar schone energie’.

Uit zijn opiniebijdrage
‘(…) Ook als het niet waait, verbruiken we elektriciteit. En die komt, zoals iedereen weet, dan uit een kolencentrale. Het waait veel in Nederland, maar lang niet genoeg. Dus hoe moet dat als de kolen en het gas op zijn? De windlobby heeft geen antwoord op deze simpele vraag. Een volgende simpele vraag betreft de hoeveelheid energie die een windturbine levert en de effectiviteit daarvan. Hiervoor heeft de windlobby een nieuwe eenheid bedacht: ‘het huishouden’. Een windturbine levert ondanks zijn enorme afmetingen relatief gezien maar weinig energie. Door die energie uit te drukken in het verbruik van een aantal huishoudens, lijkt het nog wat.
De huishoudens zijn goed voor 4 procent van ons totale energieverbruik. Als die allemaal op windenergie overstappen, scheelt dat dus maar 4 procent. Een moderne windturbine levert stroom voor ongeveer tweeduizend huishoudens (3 megawatt). Let wel: dit is alleen stroom en géén verwarming!
Een voorbeeld: Amsterdam-Noord telt negentigduizend huishoudens. Om al die huishoudens te voorzien van elektriciteit uit wind, heb je 45 windturbines nodig. Om die allemaal in Amsterdam-Noord te plaatsen, zouden we de Noordelijke ringweg, de IJ-oevers en de IJdoornlaan/Klaprozenweg ermee vol moeten zetten. Zou je nog een stap verder gaan en heel Noord volledig, dus ook voor de verwarming, op windenergie willen laten draaien, dan moeten er 1125 windturbines worden geplaatst. Dat betekent zoiets als dat op de hoek van elke straat zo’n enorme windmolen komt te staan.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Scandinavische landen, is Nederland een klein land waar windturbines met moeite een plek kunnen krijgen zonder de woonomgeving ernstig aan te tasten. Het is dus geen wonder dat hier weerstand tegen is.

Onderzoek heeft aangetoond dat 80 procent van de Nederlanders vóór windenergie is. Maar in de streek waar windparken gerealiseerd zullen worden is dat slechts 40 procent. Bij de direct omwonenden is dat nog minder: slechts 11 procent is dan nog vóór.
De provincie Noord-Holland neemt haar burgers in bescherming en stelt vanaf 15 januari 2016 strenge eisen aan de bouw van windturbines. De motivatie hiervoor is de bewaking van de leefomgeving van de burgers. Maar dat wordt dus niet door regering, gemeente en windlobby gerespecteerd: hun protesten tegen de ‘strenge’ regels van de provincie zijn heftig. Daarmee geven ze er blijk van lak aan de leefomgeving van burger te hebben.
In Amsterdam steunt wethouder Abdeluheb Choho een plan voor zes windturbines langs de Noordelijke IJ-oever: nota bene in een officieel groengebied! Het wordt tijd dat de overheid wat realistischer wordt en niet klakkeloos de windlobby volgt. (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 17 november 2015: Turbines zijn niet de uitweg (via Blendle)
Website Nationaal Kritisch Platform Windenergie
Foto: Nuon (plaatsing wieken op windmolen Prinses Alexia windpark)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.