‘Windmolens voor de kust kosten banen’

150907-OffshoreWindBadplaatsen

7 september 2015De windmolens voor de kust gaan het toerisme schaden en zullen in die branche mogelijk duizenden banen gaan kosten. Er is weer een onderzoek dat waarschuwt voor de negatieve gevolgen van offshore windparken voor het toerisme.

Het nieuwste onderzoek is van Green Destinations. Dit onderzoek meldt dat de windmolens voor de kust echt veel banen kunnen gaan kosten. Daarmee staat dit onderzoek haaks op ander onderzoek waaruit blijkt dat toeristen windmolens voor de kust geen probleem vinden (Natuur en Milieu).

Uit een bericht van de Telegraaf over het onderzoek van Green Destinations
‘(…) Volgens de onderzoekers zal vijf procent van de aanwezige toeristen in de kustplaatsen de Hollandse stranden links laten liggen als het uitzicht op zee wordt gedomineerd door windturbines. In het rapport staat dat ondernemers zoals strandtenteigenaren hierdoor jaarlijks 373 miljoen euro mislopen en dat 3800 mensen kunnen fluiten naar hun baan. (…)’

In het kader van het Energieakkoord, heeft minister Kamp plannen voor windmolens voor de kust. Over de effecten van die turbines op het toerisme kunnen de verschillende partijen het maar niet eens worden. De voorstanders komen met rapporten die voorspellen dat alles meevalt. En de tegenstanders, met name (ondernemers uit) de kustgemeenten zijn bang dat het verpeste uitzicht de toeristen zal verjagen.
De tegenstanders pleiten voor een andere locatie (IJmuiden Ver), veel verder in zee. Die optie heeft het tot nu toe niet gewonnen vanwege de hoge meeerkosten.

Stichting De Vrije Horizon
Het onderzoek is gedaan in opdracht van de stichting De Vrije Horizon door het bureau Green Destinations. Het bureau noemt zichzelf ‘de grootste internationale adviesorganisatie voor duurzaam toerisme ter wereld’.

Schermafdruk 2015-09-07 09.48.23Uit het onderzoeksverslag van Green Destinations
‘(…) Green Destinations concludeert dat de landschappelijke gevolgen van de windparken in de plannen stelselmatig zijn onderschat. Er is een beeld neergezet met kleinschalige parken en met kleinere turbines dan waarmee rekening zal moeten worden gehouden: mogelijk tot 250 meter hoog. Uit berekeningen van Green Destinations blijkt dat het voorgestelde windpark Hollandse Kust grote delen van het jaar zichtbaar zal zijn vanuit de gehele vastelandskust van Hoek van Holland tot voorbij Callantsoog, ’s zomers ongeveer de helft van de tijd, overwegend op de centrale helft van de horizon. De gemiddelde zichtbaarheid van windturbines over het jaar genomen wordt vanuit Noordwijk 12 maal zo groot als nu, vanuit Katwijk 17 maal. Ook Scheveningen krijgt een uitstekend zicht op windturbines. Omdat de turbines ’s nachts verlicht zijn zal “Nederlands grootste natuurgebied” dag en nacht de aanblik krijgen van een wat afgelegen maar omvangrijk industriegebied.
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat een vrije horizon op zee belangrijk tot zeer belangrijk is voor ruim 70% van de Nederlandse en ruim 80% van de Duitse strandbezoekers. 5% van de strandbezoekers zegt na aanleg van de windparken te zullen wegblijven van de Hollandse kust, een deel daarvan zoekt zijn heil buiten Nederland. In geen van de badplaatsen aldaar worden windparken met een vergelijkbare impact aangelegd. Concurrerende vakantieregio’s zullen inspelen op hun vrije horizon als unique selling point. Dat zal leiden tot een negatief bestedingseffect van ruim € 370 miljoen per jaar en een verlies van ruim 3800 banen in de kustregio. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen gemakkelijk het dubbele worden. Berekeningen van Green Destinations wijzen erop dat het inkomstenverlies voor de BV Nederland groter is dan de meerkosten van een verder weg gelegen windparklocatie (IJmuiden Ver).(…)’

Op de website van De Vrije Horizon wordt vandaag op basis van het rapport geconcludeerd dat ‘de bescherming van de vrije horizon een wassen neus is’. ‘Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven niet te bevatten, dat de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio. Hierdoor wordt het imago van de Hollandse kust voor langere tijd beschadigd, terwijl er reële alternatieven aangedragen zijn.’

Eerder onderzoek
Ook ZKA consultants (2013, in opdracht van ministeries van EZ en I&M) en Buck Consultants (2014, in opdracht van kustgemeenten) vrezen voor minder toeristen als er windparken voor de kust komen. Onderzoeksbureau GFK (2015, in opdracht van Stichting Natuur&Milieu) denkt dat het wel mee zal vallen. Duitse toeristen storen zich er in elk geval niet aan volgens de studie. En European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool (2014, in opdracht van Pondera Consult) concludeert na internationaal onderzoek dat de effecten na realisatie van een windpark voor de kust meevallen.

Bronnen
De Telegraaf, 7 september 2015: ‘Windmolens kosten banen’ (via Blendle)
De Vrije Horizon, 7 september 2015: Nederlands grootste natuurgebied gaat eruit zien als een enorm industriegebied
Rapport Green Destinations: Badplaatsen de mist in? Windturbines voor de Hollandse Kust bezien vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme (pdf, 55 pag.)
de Volkskrant, 11 augustus 2015: Duitse toeristen storen zich niet aan windmolens op zee
NOS, 19 februari 2014: “3000 banen weg door windmolens”
Bolswarder Courant, 15 mei 2015: ‘Windmolenparken geen negatief effect op toerisme’
Rapport Natuur&Milieu en GFK, juli 2015: Houding en perceptie van Duitse toeristen t.a.v. windmolens aan de Nederlandse kust
Rapport Buck Consultants, Windmolenparken dicht op de kust (4 februari 2014)
Rapport ZKA Consultants, Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme (3 december 2013)
Rapport European Tourism Futures Institute van de Stenden Hogeschool: Windpark Fryslân Potentiële toeristische impact (2014)
Foto: fotomontage op de omslag van het rapport van Green Destinations (‘Zandvoort, Thalassa, fotomontage exact op schaal’)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.