beeld: TenneT & Vattenfall

Windparken Noordzee mogelijk basis voor internationale uitwisseling elektriciteit

WindConnector_NL_UK_TenneT_Vattenfall

De Nederlandse transportnetbeheerder voor elektriciteit Tennet en de Zweedse elektriciteitsproducent Vattenfall gaan samen gaan de haalbaarheid onderzoeken van een verbinding tussen een Nederlands en een Brits offshore-windpark. Ze bekijken daarbij de technische en juridische aspecten en de mogelijke voordelen ervan voor de elektriciteitshandel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

De twee te verbinden installaties zijn een offshore station van Vattenfall in het Britse deel van de Noordzee en een station in windenergiegebied IJmuiden Ver, in het Nederlandse deel van de zee.

Beide partners hebben het concept om offshore-transportinfrastructuur voor windenergie te verbinden door middel van een kabel die ook functioneert als grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding WindConnector gedoopt. De aanleg van een hoogspanningskabel tussen de twee nog te bouwen offshore-stations kan bijdragen aan de verdere integratie van de Britse en Nederlandse elektriciteitsmarkten, doordat er meer elektriciteit kan worden verhandeld tussen beide markten dankzij efficiënt gebruik van de transportinfrastructuur voor windenergie. Door al geplande transportsystemen (de kabels van de windparken naar het vasteland) voor een extra doel te gebruiken, zijn er veel minder extra investeringen noodzakelijk dan voor een traditionele interconnector tussen de twee landen.

Vermoedelijk zullen de resultaten van dit onderzoek nog dit jaar gereed zijn.

Wind Power Hub

Samen met het Duitse Innogy gaat Tennet ook de mogelijke toekomstige aansluiting van offshore windparken op een internationale Wind Power Hub onderzoeken. Hier komt ook het financiële aspect al aan bod. Dit onderzoek bouwt voort op de kennis van eerdere studies en de laatste successen op het gebied van kostenreductie bij offshore-windenergie.

De Wind Power Hub zelf is een project waarbij niet alleen Tennet en Innogy zijn betrokken, maar ook het Havenbedrijf Rotterdam, de Deense netbeheerder Energinet.dk en de Nederlandse gastransportnetbeheerder Gasunie.

Dergelijke internationale verbindingen kunnen meerdere gunstige effecten hebben. Door de spreiding van piekproductie over een grotere markt zullen de energieprijzen er evenwichtiger evolueren. Ze dragen ook bij tot een efficiëntere inzet van hernieuwbare bronnen. Op winderige dagen in het Noordzeegebied kan het teveel aan windenergie naar het zuiden en oosten worden getransporteerd. Op windstille dagen kan bijvoorbeeld zonne-energie uit het zuiden naar het Noordzeegebied worden gebracht.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.