Zakendoen in China in ruil voor ‘groene activiteiten’

22 mei 2015 – Apple doet een zonne-energieproject in Sichuan en Mars zet windmolens neer. Grote multinationals die zaken doen in China, doen daar tegenwoordig ‘groene projecten’ bij. 

China heeft haar regels aangescherpt om de vervuiling in het land aan te pakken. Multinationals moeten hun steentje bijdragen aan de hoge doelen.

Uit een bericht van Daily Mail Online
‘(…) This won’t come cheap; the country’s central bank estimates China will need to spend 2 trillion yuan ($322 billion) a year over the next five years on reducing pollution, and government coffers will only cover about a tenth of that – leaving local and international firms to pick up the rest of the tab. (…)’

De multinationals krijgen te maken met hogere kosten en zeggen toe groene projecten te doen. Zoals Apple, dat een bos gaat aanplanten en zonnepanelen gaat neerzetten. En Mars dat windmolens wil gebruiken om klimaatneutraal te zijn in China.

Bronnen
NRCQ, 22 mei 2015: Apple en Mars paaien China met groene projecten
Daily Mail Online, 21 mei 2015: In China, firms flash green credentials as regulators loom

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.